Oberta una nova convocatòria amb dues línies d'ajuts al lloguer per a persones entre 36 i 64 anys i per a persones de 65 anys i més.

Dijous, 13 d'abril de 2023 a les 09:00

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 12 de maig de 2023

El passat dimarts 11 d'abril el Departament de Drets Socials de la Generalitat va obrir dues línies d'ajuts al lloguer. Concretament, una d'elles està adreçada a persones d'entre 36 i 64 anys, i l'altra a persones majors de 65 anys.

Les persones que els vulguin demanar han de ser titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Aquests ajuts són una eina per prevenir el risc d'exclusió residencial de les famílies amb menys recursos, però que no es trobin en risc imminent d'exclusió. En aquest darrer cas, hi ha ajuts que es poden sol·licitar durant tot l'any.

Consideracions rellevants:

 • Persones destinatàries: aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que tinguin de 36 a 64 anys, o més de 65 anys en el moment de la publicació de la convocatòria (22/03/2023), i que a més de complir els requisits establerts a les bases, siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual o permanent, en el territori de Catalunya.
 • Termini per presentar les sol·licituds: s'inicia l'11 d'abril de 2023 i finalitza el 12 de maig de 2023 (ambdós inclosos).
 • Imports màxims de lloguer mensual: 900 € mensuals per a la comarcal del Vallès Oriental, i 450 euros mensuals en cas de tractar-se d'una habitació.
 • Període impositiu, ingressos computables: el període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l'exercici 2021. Els ingressos computables per a l'obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2021, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l'estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420 (ajut cobrat al 2020).

Com i on s'han de sol·licitar?
Les sol·licituds s'han de presentar degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació requerida.

 • Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental, caldrà que es dirigeixi a la seva oficina local d'habitatge de referència, en el cas de l'Oficina Comarcal d'Habitatge del Vallès Oriental, pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal: Tràmits i gestions (seu-e.cat)
 • A les Oficines locals d'Habitatge al qual pertoqui per municipi, en horari de registre.
  • L'Oficina Comarcal d'habitatge del Vallès Oriental atendrà sempre amb cita prèvia, i s'han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions al respecte: 93 860 07 08 - 667 99 21 35, a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat.
  • Per demanar cita prèvia: Reservar Cita Previa (encolate.es)
 • A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
Darrera actualització: 13.04.2023 | 08:43