Oberta la convocatòria per la darrera subvenció del CCAM del 2021: "Programa de suport per a l'obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments".

Dimarts, 5 d'octubre de 2021 a les 11:00

Termini de presentació del 5 d'octubre i fins al 31 de desembre de 2021 amb criteri de concurrència competitiva fins exhaurir el pressupost.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha obert una nova convocatòria d'ajuts del per a obertura de comerços i per a la reforma i millora d'establiments.

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 5 d'octubre de 2021 i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2021, se segueix el criteri de concurrència competitiva.

Amb la finalitat de dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al nucli històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat arran de l'emergència sanitària de la COVID-19.

Les persones beneficiàries són les professionals autònomes que estiguin donades d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d'establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S'exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

Requisits
Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

Locals buits:

  • En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
  • Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall o serveis.
  • Han de disposar del corresponent permís municipal.
  • S'acceptaran aquelles sol·licituds amb llicència d'obertura del 2021, encara que el traspàs o el contracte de lloguer o compra correspongui a l'any 2020.
  • Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals.

Reformes:

  • En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.
  • En el cas de les botigues a peu de carrer i parades de mercats municipals, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2n grau).

Quantia de la subvenció
Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros

Consulta les bases reguladores, els documents de presentació i tota la informació a la pàgina web del CCAM.
 

Darrera actualització: 05.10.2021 | 10:35