Oberta la convocatòria per al procés selectiu per a la provisió en règim de personal funcionari interí d'una plaça de Tècnic/a de Joventut i la constitució d'una borsa de treball en el marc del Programa Escolta Jove

Dilluns, 6 de març de 2023 a les 09:00

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 fins al 20 de març de 2023, consulta les bases reguladores amb tota la informació.

L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, i en el Marc del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona, obre una convocatòria de selecció amb la finalitat de reforçar els serveis locals de joventut del municipi, així com les funcions d'informació, orientació i acompanyament vivencial de les persones joves.

Avui, dilluns 6 de març de 2023, han sortit publicades al DOGC i al tauler d'anuncis del web municipal les bases reguladores per a la provisió en règim de personal funcionari interí, mitjançant concurs oposició en torn lliure, d'una plaça de Tècnic/a de Joventut i la constitució d'una borsa de treball.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, a partir del 7 de març i fins el dia 20 de març de 2023.

El tràmit de sol·licituds s'ha de realitzar únicament via Seu Electrònica i a través de la instància específica Sol·licitud de participació en processos de selecció de personal – Tècnic/a de Joventut.

Les persones aspirants hauran d'abonar, per a ser admeses en aquest procés selectiu, l'import de 25,00 euros en concepte de drets d'examen, d'acord amb el que estableix l'Ordenança Fiscal Núm. 27 de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

Les condicions de treball de la plaça i el lloc són els següents:

 • Denominació del lloc de treball: Tècnic/a de Joventut
 • Grup i subgrup de classificació: A2
 • Categoria: Tècnic/a de Joventut
 • Classe de personal: Funcionari/ària interí/na
 • Nombre de places: 1
 • Sistema: Concurs Oposició. Torn lliure
 • Complement de destí: Nivell 18
 • Complement específic: 856,87 Euros/mes
 • Jornada: ordinària, 37,5 hores/setmana amb l'horari següent:
  • Dilluns: de 15.00 a 21.00 h
  • Dimarts: de 9.15 a 13.00 h i de 14.00 a 20.00 h
  • Dimecres: de 15.00 a 21.00 h
  • Dijous: de 9.15 a 13.00 h i de 14.00 a 20.00 h
  • Divendres: de 15.00 a 21.00 h
 • Període: 9 mesos

Consulta les bases reguladores amb tota la informació del present procés selectiu.

Darrera actualització: 06.03.2023 | 08:37