Oberta la convocatòria dels ajuts de menjador escolar per al curs 2024/2025 del Consell Comarcal del V.O

Dijous, 9 de maig de 2024 a les 09:30

Les sol·licituds s'han de presentar presencialment a l'Ajuntament del 9 de maig al 7 de juny de 2024, ambdós inclosos.

L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor informa de l'obertura de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador per a l'any 2024-25 del Consell Comarcal del V.O i finançats per la Generalitat de Catalunya.

En aquest PDF es poden consultar les bases reguladores amb tota la informació dels ajuts i també està disponible el fulletó informatiu en el qual es pot consultar la informació bàsica i el procediment d'emplenar la sol·licitud (les persones que ho prefereixin poden descarregar i emplenar prèviament el full de sol·licitud a presentar)

  • El termini de presentació de sol·licituds estarà obert del 9 de maig al 7 de juny de 2024


Qui pot ser beneficiari/ària?
Alumnat matriculat en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d'infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s'hagi implantat, i qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i d'ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria, sempre que no els pertoqui la gratuïtat del servei i compleixin els requisits establerts en les bases reguladores.

Quin és l'ajut?
L'import de l'ajut s'aplica sobre el preu del cost del servei, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Educació.
Per al curs escolar 2024/2025 s'estableix un preu de 7,25€/alumne/dia per als centres amb una durada d'espai de migdia de 2 hores i mitja i 6,87 euros/alumne/dia per als centres amb una durada d'espai de migdia de 2 hores.

Qui pot presentar la sol·licitud?
Pare, mare, tutor/a legal o persona encarregada de la guarda i protecció dels infants o adolescents per a qui es sol·licita l'ajut.

On es presenta la sol·licitud?
S'ha de presentar de manera presencial a l'Ajuntament de residència, en aquest cas, a l'Ajuntament Can Perpunter de Sant Antoni de Vilamajor

Quin és el termini?
Del 9 de maig de 2024 al 7 de juny de 2024, ambdós inclosos.
També es preveuen sol·licituds sobrevingudes al llarg del curs, però, en aquest cas, l'ajut no s'aplicarà amb caràcter retroactiu.
La resolució inicial de les sol·licituds presentades dins el termini inicial de presentació de sol·licituds, es preveu que es pugui aprovar entre la darrera setmana de juliol i abans de l'inici del curs escolar 2024/2025.

Quines dades es necessiten per omplir la sol·licitud?

  • DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar.
  • Dades personals: nom, cognoms, domicili, telèfon de contacte...
  • Número d'identificació de l'alumne (IDALU). En el cas que no disposis del número en el moment de la sol·licitud podràs presentar-la igualment, però pel fet que és una dada obligatòria, l'ajut no es resoldrà fins que no aportis el certificat. A l'apartat d'instruccions per omplir la sol·licitud trobaràs enllaç a la pàgina web del Departament d'Educació on pots obtenir-lo electrònicament.
  • Relació dels imports d'ajuts d'urgència social i dels ingressos no tributables o exempts percebuts durant l'any 2023, si és el cas. A l'apartat d'instruccions per omplir la sol·licitud trobaràs més informació sobre com fer constar aquests ingressos.
  • Signatura de tots els membres de la unitat familiar.

Quina documentació s'ha d'adjuntar?

  • Si s'ha autoritzat la consulta de les dades entre administracions públiques no s'ha de presentar cap dels documents consultables especificats en les bases reguladores i la sol·licitud.
  • Si no s'ha autoritzat la consulta de les dades entre administracions, s'haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.
  • Si en la darrera convocatòria ja vau presentar al vostre Ajuntament de referència la documentació obligatòria i/o complementària corresponent i aquesta continua sent vàlida, no caldrà adjuntar de nova (conveni o sentència de divorci o separació, documentació acreditativa de la representació legal o acolliment, certificat acreditatiu de la distància i/o l'IDALU de l'alumne/s).
  • A l'article 6. Documentació de les bases reguladores dels Ajuts Individuals de Menjador per al curs 2024-2025 i al model de sol·licitud hi ha la relació de la documentació obligatòria i complementària.
Darrera actualització: 09.05.2024 | 09:00