Oberta la convocatòria de subvencions per ajudes al pagament del lloguer de l'any 2020 de la Generalitat

Dimarts, 2 de juny de 2020 a les 10:50

Es poden sol·licitar des del 28 de maig fins al 3 de juliol de 2020.

Termini de la convocatòria:

Del 28 de maig al 3 de juliol de 2020 estarà oberta la convocatòria de les subvencions a les ajudes al pagament del lloguer de l’any 2020.

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

Aquest any es distingeixen dues convocatòries:

  • Una dirigida concretament a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més.
  • A la resta de persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Podeu trobar la informació a la pàgina de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a:

Com i on s’han de sol·licitar?

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat (impresos) degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida.

a)    Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya. Per conèixer com fer la tramitació idcatmobil en la mateixa https://web.gencat.cat/es/tramits,

b)  A les Oficines locals d’Habitatge, l’Oficina d’Habitatge de Sant Celoni al 682 806 947 o al 647 769 626; habitatge@santceloni.cat. ACTUALMENT L'OFICINA ESTÀ TACANDA amb possibilitat de donar suport telèfonic i/o cita prèvia en casos específics. 

c)  A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya900 922 841; agenciahabitatge@gencat.cat

d)  A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental romandrà tancada mentre duri l’estat d’alarma, no obstant s’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte: 93 860 07 08 - 667 99 21 35, a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat, per donar-vos suport en la tramitació telemática.

e)  Casos concrets, si no saben  fer la tramitació via telemàtica: Instància a l'ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, entregant:

  • Sol·licitud omplerta  i firmada (adjuntada, una específica per a cada ajut) 
  • Sol·licitud de transfarència bancària amb les dades bancàries, segellat pel banc i firmat. (adjuntada en els documents de la notícia)
  • DNI – NIE , de tots els membres o llibre de família, si s’escau.
  • Declaració de la renta 2018 de tots els membres (es pot donar el cas que sigui una sola renta conjunta).
  • Contracte de lloguer (a d’anar a nom de la persona sol·licitant).
  • Els rebuts de lloguer pagats des de gener fins a l’actual. Comentar que a partir de la sol·licitud de l’ajuda el lloguer, els rebuts s’haurà de pagar per transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.  
  • Carnet discapacitat (si s’escau)
  • Carnet família monoparental (si s’escau)

Adjuntem els enllaços per fer la tramitació telemàtica, així com documents d'informació per a cada ajut i un Excel per fer el càlcul orientatiu per accedir a les subvencions. 

També adjuntem les sol·licituds (una per l'ajut al lloguer per persones majors de 65 anys i una per l'ajut general), aixi com la sol·licitud de transferència bancària. 

 

Darrera actualització: 03.06.2020 | 17:35