MODIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 54-2020 DE DATA 13/03/2020 RELATIU A MESURES DE PREVENCIÓ ADOPTADES PER L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR AMB RELACIÓ A L’AFECTACIÓ PRODUIDA PEL CORONAVIRUS A CATALUNYA

Divendres, 13 de març de 2020 a les 16:24

AVÍS: Modificació de l'anterior decret de l'alcaldia, referent a l'obertura del mercat setmanal

DECRET DE L'ALCALDIA

 

Assumpte: MODIFICACIÓ DEL  DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 54-2020 DE DATA 13/03/2020 RELATIU A MESURES DE PREVENCIÓ ADOPTADES PER L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR AMB  RELACIÓ A L’AFECTACIÓ PRODUIDA PEL CORONAVIRUS A CATALUNYA

Expedient: 626/2020

Relació de fets

1.- Vista la publicació al DOGC núm.  8084A de 13/03/2020 de la Resolució del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures per a la prevenció i el control de la infecció i pel SARS-CoV-2, en la qual s’adopta la mesura següent:

“h) Respecte de les activitats relacionades amb els mercats d’abastament de productes frescos  a l’aire lliure, mentre, no hi hagi una indicació expressa que digui el contrari, cal que es garanteixi la seva continuïtat, amb el benentès que hauran de complir la resolució  SLT/704/2020, d’11 de març, pel qual s’adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris.”

En conseqüència i en virtut de les atribucions que tinc conferides HE RESOLT:

Primer.- Modificar el Decret de l’alcaldia núm. 54/2020 de data d’avui, en el sentit de permetre la instal·lació de parades de productes frescos al mercat setmanal del proper diumenge dia 15 de març de 2020.

Segon.- Fer difusió d’aquest Decret als efectes oportuns.

L'Alcalde                                                                        

Raül Valentín i del Valle

Darrera actualització: 13.03.2020 | 16:28