Mesures extraordinàries per risc molt alt o extrem d'incendis a Sant Antoni de Vilamajor

Dimecres, 23 d'agost de 2023 a les 14:15

Consulta les principals limitacions en vigor des del dimarts 22 i fins al dissabte 26 d'agost a les 00.00 h .

El Govern de la Generalitat de Catalunya, reunit en el Consell Assessor del Pla INFOCAT, ha aprovat un seguit de mesures extraordinàries a tots aquells municipis, entre ells Sant Antoni de Vilamajor, amb un risc molt alt o extrem d'incendis, inclosos en el mapa de perill d'incendi forestal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Les principals limitacions, van entrar en vigor ahir dimarts 22 d'agost a les 00 h i que s'aplicaran fins al dissabte 26 d'agost a les 00 h (data actualitzada), són:

 1. Encendre foc en tots tipus d'espais oberts.
 2. La suspensió temporal de totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.
 3. Encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones habilitades per aquesta finalitat.
 4. La utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i en les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant, que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques.
 5. La introducció o ús de material pirotècnic.
 6. Llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d'originar un incendi.
 7. Les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents hauran de desplaçar-se i realitzar-se en un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d'origen.
 8. La restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.
 9. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població del municipi on es realitzen. Es permeten desplaçaments sempre que es dirigeixin a un altre nucli habitat o població, i no impliquin fer una sortida o excursió al medi natural. També es permeten desplaçaments a cases de colònies, ja sigui per fer activitats o com inici d'una estada.
 10. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals.
 11. La restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles.
 12. La prohibició de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc entre les 13 hores i les 20 hores.
 13. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni a les activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.
 14. La suspensió de la sega de cunetes de les carreteres en els municipis que durant el període de vigència d'aquesta resolució estiguin inclosos en el nivell 2 i 3 de PLA ALFA dels Agents Rurals.

Protecció Civil de la Generalitat també manté activada l'Alerta del Pla d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) davant l'elevat risc d'incendi forestal i les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya que preveuen que es mantinguin les altes temperatures durant tota la setmana amb un descens acusat de les humitats relatives. Els darrers pics de calor patits durant l'estiu i la sequera, i la sequera acumulada, fan que estiguem davant d'una setmana crítica pel que fa al risc d'incendi.

Refugis climàtics a Sant Antoni de Vilamajor: 

 • Piscines públiques municipals
 • Font Lúdica del Parc de Can Sauleda
 • Casal de la Gent Gran Can Monteys
 • Biblioteca Joana Raspall i Juanola

Des de l'Ajuntament es demana la corresponsabilitat en la prevenció dels incendis.

Darrera actualització: 25.08.2023 | 08:50