L'Ajuntament obre una consulta pública per a l'elaboració de l'Ordenança municipal reguladora de la recollida de residus municipals i de la neteja de la via pública

Dimarts, 14 de desembre de 2021 a les 09:45

Es poden fer propostes, suggeriments o opinions en un termini de quinze dies hàbils a través de la Seu Electrònica o del correu ajuntament@savilamajor.cat

L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha obert una consulta pública per a l'elaboració i aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de la recollida de residus municipals i de la neteja de la via pública de Sant Antoni de Vilamajor.

Atès que tant l'article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern com l'article 133 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposen que, amb caràcter previ a l'aprovació de les disposicions normatives, s'ha d'obrir un procés de consulta pública a través de la qual els ciutadans i ciutadanes destinatàries d'aquelles puguin emetre la seva opinió.

El termini de presentació de propostes, suggeriments i opinions, s'obre a partir de demà i estarà oberta durant els pròxims quinze dies hàbils.

Les propostes s'han de fer per escrit, mitjançant la Seu electrònica o l'adreça de correu electrònic de l'Ajuntament: ajuntament@savilamajor.cat

Podeu consultar la informació relativa a aquest procés de consulta prèvia descarregant els arxius adjunts: Esborrany d'Ordenança i la Provisió d'alcaldia.

Un cop finalitzat el termini de consulta prèvia, es constituirà la comissió d'estudi per valorar els suggeriments, aportacions i al·legacions presentades durant la fase de consulta pública, i l'elaboració del corresponent avantprojecte d'ordenança a sotmetre a aprovació inicial del Ple municipal.

Darrera actualització: 14.12.2021 | 09:50