La nova font lúdica ja llueix al parc de Can Sauleda de Sant Antoni de Vilamajor i actuarà com a refugi climàtic per combatre les altes temperatures durant els mesos d'estiu

Divendres, 20 de gener de 2023 a les 15:15

La proposta va ser la més votada en els Pressupostos Participatius 2021 i es dona per finalitzada amb la recent recepció d'obra i formació del personal municipal.

Durant l'any 2022, es van dur a terme les dues propostes guanyadores de l'edició dels Pressupostos Participatius 2021.

A l'estiu, es va realitzar la pintura mural del magatzem del K-28 i que llueix en aquesta entrada del municipi. I durant els darrers mesos de l'any, s'ha executat i finalitzat la primera proposta guanyadora, la construcció d'una font lúdica ubicada al Parc de Can Sauleda, que al mes de desembre es va recepcionar i a principis d'any s'han fet les formacions específiques de funcionament i manteniment al personal municipal.

L'actuació va consistir en la prèvia adaptació dels subministraments d'aigua i electricitat necessaris per abastir la posterior font, la qual s'ha connectat també a la xarxa de clavegueram del municipi. Els treballs també van contemplar l'excavació i el moviment de terres, la seva preparació, la construcció de la caseta de màquines i la pavimentació de la zona, entre altres.

Aquesta nova font lúdica, classificada a més com a refugi climàtic, permet mostrar diverses coreografies executades amb aigua i llum, i està constituïda per un conjunt de 9 terminals d'enllumenat led RGB que funcionen a 24V en corrent contínua i formen part del circuit elèctric, i 16 brolladors d'aigua de tipologia variada que formen part del circuit hidràulic.

L'aigua arriba als brolladors a través d'unes canonades amb aigua a pressió, la qual prové d'un dipòsit soterrat d'acumulació d'aigua. L'aigua dispersada per la zona de jocs és recollida per l'embornal central i retornada al dipòsit soterrat. Consisteix doncs en un circuit tancat, que evita el malbaratament d'aquest fluid.

En la zona de la font, hi ha disponible un polsador d'accionament manual, on els nens i nenes el podran activar per posar-la en marxa i interactuar amb ella. Actualment, i davant el decret de sequera establert, només funciona el circuit elèctric d'il·luminació en dies assenyalats i quan arribi la calor, es programarà el circuit hidràulic per tal que els infants puguin estrenar i gaudir aquesta nova zona de joc, que també actuarà com a refugi climàtic igual que fins ara ho feien els aspersors del mateix parc.

L'actuació també ha contemplat la construcció d'una sala de màquines i de control on estan instal·lats tots els elements hidràulics, elèctrics, de control i de seguretat pel correcte funcionament de la instal·lació. En relació amb les instal·lacions de seguretat, la instal·lació inclou un filtre de sorra per netejar l'aigua de retorn de la zona de jocs, un sistema de tractament de l'aigua amb clor i corrector de ph, una instal·lació de xarxa de terres, transformadors de tensió per l'alimentació de les llumeneres led, i raspallat del formigó de la zona de jocs segons categoria 3 (peu nu).

L'obra d'execució de la nova font lúdica ha anat a càrrec de l'empresa adjudicatària EDL Creative Water, SL i ha tingut un import de licitació de 115.701,93 €, més 24.297,41 € d'IVA, en total 139.999,34 €.

Darrera actualització: 20.01.2023 | 15:30