Inici de les obres de renovació de la gespa artificial del camp de futbol Joan Nicolau de Sant Antoni de Vilamajor

Divendres, 13 d'agost de 2021 a les 19:00

A partir de dilluns 16 d'agost de 2021 i amb una durada prevista de quatre setmanes.

La Junta de Govern Local, en data 20 de maig de 2021, va aprovar i adjudicar el contracte de l'execució del projecte "Substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Sant Antoni de Vilamajor".

A partir del dilluns 16 d'agost començaran les obres i treballs de substitució de gespa a l'equipament municipal, amb una durada prevista de quatre setmanes.

L'actuació a realitzar és l'extracció del paviment de gespa artificial existent per substituir-lo per un sistema nou, amb millors prestacions, de 45 mm d'alçada, amb la mateixa superfície de gespa artificial total existent i les mateixes dimensions dels marcatges actuals del terreny de joc.

La gespa sintètica existent en l'actualitat, instal·lada l'estiu de l'any 2008, ja es troba en la finalització de la seva vida útil i aquesta renovació, permetrà adequar l'espai amb condicions òptimes per tal d'oferir les millores prestacions i comoditats en les persones usuàries de l'equipament municipal.

Les obres estan adjudicades a l'empresa MONDO IBÉRICA, S.A.U. amb un pressupost de 139.477,68 € amb IVA inclòs.

Les tasques que es duran a terme per a renovar la gespa artificial existent són les següents:

  • Desmuntatge dels equipaments esportius existents (porteries de futbol 11, futbol 7 abatibles i banderins de corner) i el seu acopi a la zona d'apilament indicat per la direcció a la mateixa
  • instal·lació.
  • Retirada de la gespa artificial existent, mitjançant l'ús de maquinària especialitzada, recuperant el material de farcit (sorra i cautxú termoplàstic), per a la seva posterior reutilització.
  • Reinstal·lació de part de la gespa retirada als perímetres del camp de futbol.
  • Petites reparacions de la subbase elàstica existent, si són necessàries.
  • Replanteig de la nova gespa artificial.
  • Instal·lació del nou sistema de gespa artificial segons especificacions del present plec, complint la normativa de joc existent.
  • Reinstal·lació de l'equipament esportiu retirat.
  • Realització dels assajos in situ del nou sistema de gespa instal·lat segons la norma EN15330-1 Superfície de Gespa Artificial per a Futbol.
Darrera actualització: 16.08.2021 | 08:05

Imatges

Gespa Camp de Futbol