Informació sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya del diumenge 14 de febrer

Dimarts, 26 de gener de 2021 a les 12:00

Canvis en el col·legi electoral, mesures de seguretat i informació del vot per correu.

Les Eleccions al Parlament de Catalunya segueixen oficialment convocades per al 14 de febrer de 2021.

Vist el context, l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor va convocar el dia 21 de gener un Ple extraordinari i d'urgència per a adjudicar els titulars i suplents de les meses electorals: si sou una de les persones seleccionades, en els dies vinents es realitzarà l'enviament de notificacions als membres de les meses.

Canvi en el col·legi electoral de SAV: de les Escoles Velles al Pavelló Municipal

Davant la situació actual ocasionada per la pandèmia de la Covid-19, les Eleccions al Parlament de Catalunya del 14F s'adapten per tal de garantir la seguretat dels votants i dels membres de les meses.

Les meses anteriorment ubicades a les Escoles Velles es traslladen al pavelló municipal Joan Sapé per tal de complir amb tots els protocols i mesures de seguretat: ventilació, circuit d'entrades i sortides, distància...

Quines mesures anti-Covid s'hauran de seguir el dia de les eleccions?

 • S'haurà de portar la mascareta en tot moment.
 • Caldrà respectar la distància mínima interpersonal d'un metre i mig.
 • Caldrà fer ús del gel hidroalcohòlic.
 • Es recomana portar el vot preparat de casa per agilitzar les votacions.
 • Les cues es faran al carrer, i s'anirà entrant d'un en un per votar.
 • Els locals seran amplis i oberts, i estaran ben ventilats en tot moment.
 • Es netejaran i desinfectaran sovint tots els espais, incloses les meses, les taules amb les paperetes i les cabines de votació.
 • S'organitzaran circuits de sentit únic, per evitar el encreuament de persones.
 • Els membres de les meses no tocaran el document d'identitat dels votants en cap moment.
 • Hi ha tres franges horàries dibuixades que, tot i no ser obligatòries, es recomana molt respectar per a minimitzar el risc de contagi:
  • de 9 del matí a 12 h del migdia perquè votin els col·lectius de risc.
  • de 12 a 19 h del vespre per a la població en general.
  • de 19 a 20 h del vespre les persones en quarantena: positius, contactes estrets i sospitosos.

Adjuntem l'enllaç a la pàgina web del Parlament 2021 amb tota la informació referent a les Eleccions del 14 de febrer.

Com votar per correu a les Eleccions al Parlament de Catalunya del diumenge 14 de febrer?

Els electors/res que vulguin sol·licitar el vot per correu de forma telemàtica poden fer les seves sol·licituds fins al divendres 5 de febrer.

Davant l’eventualitat de complicacions de salut personal que facin impossible exercir el dret a vot durant la jornada electoral del 14 de febrer de 2021, es recomana l'ús del procediment de vot per correu com a mesura de garantia.

Sol·licitud del vot per correu:

Des de la convocatòria de les eleccions i fins el 4 de febrer (termini ampliat fins al 5 de febrer, en l'horari habitual de les oficines de Correus i de manera telemàtica a través del web correos.es, i com a màxim a les 14.00 h) les persones que desitgin votar per correu ha d'enviar la sol·licitud de vot a l'Oficina del Cens Electoral.

La sol·licitud de vot per correu es pot fer:

 • Per via telemàtica, amb certificat electrònic reconegut, a través del web Correos.es
 • Presencialment, entregant personalment l'elector o electora l'imprès a qualsevol oficina de Correus. S’ha d’acreditar la identitat mitjançant:
  • El document nacional d’identitat (DNI)
  • El passaport (amb fotografia i signatura del titular)
  • El carnet de conduir (amb fotografia i la signatura de la persona titular)

En tots tres casos, han de ser documents originals, no s'accepten fotocòpies.

Recepció de la documentació electoral

L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s'ha indicat a la sol·licitud, no més tard del 7 de febrer. A aquest termini cal afegir el temps que tardi el correu a arribar al domicili indicat en la sol·licitud.

El sobre conté la següent documentació:

 • El certificat d’inscripció en el cens.
 • Una papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions convocades.
 • El sobre de votació.
 • Un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual correspon votar.
 • Un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir

L’elector o electora ha de rebre personalment aquesta documentació, amb l’acreditació prèvia de la identitat. Atesa la situació excepcional causada per la COVID-19, serà suficient mostrar el document, sense que sigui necessari signar la rebuda de la documentació.

En cas que l’elector o electora no es trobi a l’adreça assenyalada en l’imprès de sol·licitud, haurà de presentar-se, personalment o a través de representació autoritzada notarialment o consularment (en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament), a l’oficina de Correus corresponent.

Enviament del vot

Un cop s’hagi escollit la papereta de vot s’introdueix en el sobre de votació (o sense incloure papereta, si es vol votar en blanc) i es tanca. S’inclou el sobre de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa electoral.

Atesa la situació excepcional causada per la COVID-19, en el moment que rebi la documentació electoral, la persona electora pot entregar a l'empleat de correus el sobre electoral dirigit a la mesa. L'empleat de Correus lliurarà a l'elector o electora un justificant acreditatiu del dipòsit de vot. D'aquesta manera s'evita haver d'anar més tard a una oficina de Correus. 

Tanmateix, si l'elector o electoral ho prefereix, pot enviar el vot per correu certificat des d'una oficina de Correus i  no més tard del 10 de febrer. 

No és necessari que el votant faci aquest darrer tràmit de forma personal.

> Important: Termini ampliat fins al 12 de febrer en horaris d'obertura habituals de les oficines de Correus i com a màxim a les 14.00 hores.

Més informació sobre el vot per correu a l'espai web de Correus i a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 26.01.2021 | 12:19