Informació i punts clau de la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.

Divendres, 10 de novembre de 2023 a les 10:15

Consulta els canvis importants que afecten els propietaris d'animals de companyia.

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, ha publicat un document on s'exposen els punts clau de la Llei 7/2023, de protecció dels drets i el benestar dels animals, publicada al BOE de 29/03/2023, en vigor des del dia 29 de setembre de 2023.

L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor dona a conèixer els punts clau més destacats de la nova llei 7/2023 que protegeix els drets i vetlla pel benestar dels animals. Aquesta ja està en vigor i regula aspectes com la tinença d'animals, la compra o adopció d'aquests, l'esterilització i l'eutanàsia i sacrifici entre d'altres.

A continuació trobareu tota la informació facilitada pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya per conèixer els punts claus de la nova normativa:

Quins animals de companyia es poden tenir?
Podran seguir-se venent i tenint la majoria dels animals que es comercialitzen en l'actualitat. Pel que fa a les espècies silvestres, només es permetrà tenir les que apareixeran en el Llistat Positiu (encara no publicat) i serà il·legal tenir els que no hi estiguin inclosos.

A quins llocs es poden comprar els animals?
Els conills, conillets d'índies, rèptils, rosegadors, periquitos, canaris, peixos i tortugues continuaran venent-se en comerços especialitzats, mentre que els gossos, els gats i les fures, a partir del 29-09-2024, només podran adquirir-se a través d'un criador registrat. Sempre hi haurà d'haver un contracte de compravenda. La venda "online" d'animals de companyia està prohibida.

Com es realitzarà l'adopció?
Només es podrà adoptar en centres públics de protecció animal o en entitats de protecció animal registrades. L'adopció sempre anirà acompanyada d'un contracte d'adopció, i els animals que s'adoptin hauran d'haver rebut els tractaments sanitaris preceptius.

La cria d'animals, qui la podrà fer?
Només podran criar animals persones inscrites al Registre de Criadors d'Animals de Companyia (se'n desenvoluparan la creació i les normes de funcionament a través d'un reglament). En el cas de la cria no comercial i/o puntual, el titular haurà d'inscriure l'animal al registre anteriorment mencionat i donar-se d'alta automàticament com a criador.

Quins animals s'hauran d'identificar?
Els gossos, els gats i les fures s'hauran d'identificar amb un microxip; i les aus, des del seu naixement, amb anelles. Tots els animals s'inscriuran al registre d'animals de companyia de cada comunitat autònoma. La inscripció d'un animal a l'AIAC suposa automàticament la inscripció al Registre General d'Animals de Companyia (ANICOM) de la Generalitat de Catalunya.

Cal esterilitzar els animals de companyia?
És obligatori esterilitzar els gats, abans dels sis mesos d'edat, llevat que constin inscrits com a reproductors en el Registre de Criadors d'Animals de Companyia. Per la resta d'animals de companyia s'han d'adoptar les mesures necessàries per evitar-ne la reproducció incontrolada. Les entitats de protecció d'animals han d'esterilitzar als gossos, gats i fures abans de lliurar-los en adopció, o ha d'existir un compromís d'esterilització en un termini determinat si hi ha raons sanitàries que no la fan aconsellable en el moment de l'adopció.

Reconeixement veterinari periòdic
Els animals s'hauran de mantenir en unes condi¬cions de vida dignes (no poden deixar-se sense supervisió més de tres dies i, en el cas dels gossos, més de 24 hores), se'ls hauran de prestar les cures sanitàries necessàries per garantir-ne la salut i fer-los els reconeixements veterinaris que determini el reglament. Resten per determinar la periodicitat dels reconeixements, el seu contingut i com es registraran.

Gossos potencialment perillosos
Es mantenen els llistats de races de gossos potencialment perillosos de la Llei estatal 50/1999 i del Reial Decret 287/2002 i de la normativa catalana (Llei 10/1999 sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i Decret 170/2002). Cal recordar que la normativa obliga els titulars d'aquests gossos a tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil de 120.000 euros, a més de complir altres obligacions, cap de les quals s'ha vist modificada per la nova Llei 7/2023.

Assegurança de responsabilitat civil
Els titulars de gossos han de contractar una assegurança de responsabilitat civil per danys que puguin causar els seus gossos a tercers, que haurà d'estar en vigor durant tota la vida dels animals. Els requisits de l'assegurança no s'han definit, a l'espera del desenvolupament reglamentari.

Curs de formació per a la tinença de gossos
Serà gratuït i tindrà una validesa indefinida, i el seu contingut i el desenvolupament es definiran en un futur a través d'un reglament

Eutanàsia i sacrifici
L'eutanàsia únicament estarà justificada sota criteri i control veterinari per evitar patiments per causes no recuperables que comprometin seriosament la qualitat de vida de l'animal. El sacrifici està prohibit excepte per motius de seguretat de les persones o animals, o de risc per a la salut pública justificat per l'autoritat competent.

Eliminació dels cadàvers
La baixa d'un animal de companyia per mort haurà d'anar acompanyada del document que acrediti que va ser incinerat o enterrat per una empresa reconeguda oficialment. A l'espera del desenvolupament reglamentari.

Darrera actualització: 10.11.2023 | 10:30