Informació de les bonificacions, exempcions i ajuts fiscals aplicables als tributs municipals de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Dimecres, 24 de novembre de 2021 a les 11:30

Als impostos de béns immobles, el de vehicles de tracció mecànica, el de construccions, instal·lacions i obres i el de recollida de residus.

L’Ajuntament ha publicat un nou espai a la pàgina web municipal amb tota la informació referent a les bonificacions i exempcions actuals que s’apliquen a diversos tributs i taxes municipals amb la finalitat de facilitar la informació i la documentació necessària per gaudir d'aquestes bonificacions. 

En el nou apartat “Bonificacions i exempcions” es pot consultar tota la informació de les exempcions i bonificacions aprovades per l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor amb les condicions detallades a les Ordenances fiscals.

Les bonificacions s’apliquen als impostos de recaptació municipal següents:

  • Impost sobre béns immobles
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
  • Taxa pe recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals i les sol·licituds per gaudir de les bonificacions, cal realitzar-les directament a l'ORGT:

Per a qualsevol consulta o dubte a l'hora de tramitar les bonificacions i exempcions, podeu contactar directament amb l'ORGT de Llinars del Vallès: al 934 729 139 o a orgt.llinars@diba.cat

Consulta tota la informació i documentació necessària per gaudir de les bonificacions al nou apartat web.

Darrera actualització: 26.11.2021 | 12:00