Informació de la situació de risc d'influença aviària, especialment als municipis ubicats a zones d'especial risc i a zones d'especial vigilància

Divendres, 11 de novembre de 2022 a les 09:00

Comunicat pel Departament General d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya.

El Departament General d'Agricultura i Ramaderia, ens comunica que durant l'any 2021 i actualment el 2022, Europa està patint l'epidèmia més gran d'influença aviària d'Alta Patogenicitat (IAAP) en aus silvestres i aviram observat fins al moment.

Per aquesta raó és de gran importància que la ciutadania, especialment els titulars d'explotacions avícoles comercials i particulars amb tinença d'aus de corral en règim d'autoconsum, siguin coneixedors de la situació de risc vers la IAAP i de la necessitat d'aplicar mesures de prevenció per tal d'evitar que la malaltia pugui afectar a les granges d'aus de corral ja siguin comercials com d'autoconsum amb pocs animals.

L'obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia:

 • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
 • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
 • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
 • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d'influença aviària (tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Instar a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l'Oficina Comarcal del DACC corresponent, la qual no comporta pagament de cap taxa ni presentació de documentació addicional.

Consulta el comunicat sencer en PDF o a continuació:

Durant l'any 2021 i actualment durant el 2022, Europa està patint l'epidèmia més gran d'Influença aviària d'Alta Patogenicitat (IAAP) en aus silvestres i aus de corral observada fins al moment. En total, fins al setembre de 2022, s'han notificat uns 2467 focus en aus de corral (havent-se de sacrificar al voltant de 47,7 milions d'aus de corral d'explotacions afectades), 3573 focus en aus salvatges i 187 en aus captives.
A nivell de l'Estat espanyol, la situació és equivalent, amb un total de 111 focus d'IAAP en aus salvatges (dels quals 7 s'han produït a Catalunya), 36 en aus de corral i 3 en aus captives notificats durant el 2022.

El passat 5 d'agost, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, va modificar l'Ordre APA/2442/2006 per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció amb relació a la influença aviària. En aquest sentit, es van modificar el municipis inclosos a la Zona d'Especial Risc d'entrada de la IAAP (ZER) i a la Zona d'Especial Vigilància (ZEV) dels annexos II i III de l'Ordre, respectivament. La identificació dels municipis inclosos a les ZER i ZEV, zones de major risc, es va realitzar a partir d'una anàlisi de risc tenint en compte factors com la densitat de granges d'aus de corral, proximitat a punts de parada d'aus silvestres, proximitat a zones d'aiguamolls, etc.

El període de tardor-hivern, tot i l'excepcional increment de casos detectats aquest estiu, és el període de major risc d'introducció de la malaltia coincidint amb la migració hivernal de les aus del nord i centre d'Europa.

Per aquesta raó és de gran importància que la ciutadania, especialment els titulars d'explotacions avícoles comercials i particulars amb tinença d'aus de corral en règim d'autoconsum, siguin coneixedors de la situació de risc vers la IAAP i de la necessitat d'aplicar mesures de prevenció per tal d'evitar que la malaltia pugui afectar a les granges d'aus de corral ja siguin comercials com d'autoconsum amb pocs animals.

Per aquests motius, sol·licitem la vostra col·laboració per tal fer divulgació i conscienciar a la ciutadania, sobretot a aquells propietaris que disposen de poques aus pel seu consum, sobre:

 • La necessitat d'extremar les mesures de bioseguretat a les granges avícoles, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres.
  • Fent difusió de la infografia adjuntada mitjançant la seva impressió i col·locació en punts divulgatius estratègics
  • Fent difusió a través de xarxes socials del vostre municipi.
  • Disponibilitat pel personal municipal que puguin tenir per diverses gestions contacte amb persones que desenvolupin activitats relacionades amb avicultura encara que siguin pel seu autoconsum.
  • L'obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia:
  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d'influença aviària (tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).
 • Instar a tots els particulars que mantenen aviram per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l'Oficina Comarcal del DACC corresponent, la qual no comporta pagament de cap taxa ni presentació de documentació addicional.
Darrera actualització: 11.11.2022 | 08:12