Es publica el calendari fiscal de l’any 2020

Dilluns, 13 de gener de 2020 a les 00:00

Els vilamajorins i vilamajorines ja poden consultar els terminis per abonar els diversos impostos i taxes

L’Ajuntament de Sant Antoni ha publicat el calendari fiscal per a l’exercici 2020, que també es pot consultar al web municipal. La intenció és que els vilamajorins i vilamajorines puguin consultar el període de pagament dels diversos impostos i taxes com són l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, l’Impost sobre Activitats Econòmiques i les taxes de gestió dels residus domèstics i comercials, dels guals i les que han d’abonar alguns veïns i veïnes pel servei de cementiri municipal i pel manteniment de les franges de protecció contra incendis. També existeix una taxa per als paradistes del mercat municipal.

Com en anteriors exercicis, hi ha la possibilitat de pagar aquests impostos i taxes de manera voluntària dins el termini establert o bé de fer-ne la domiciliació i que, d’aquesta manera, es faci efectiu el pagament en una data concreta a través d’un compte bancari facilitat pel propi ciutadà, amb la novetat que el pagament serà en 4 fraccions els mesos de maig, juliol, setembre i novembre.

Darrera actualització: 13.01.2020 | 12:24