Es convoca una sessió ordinària del Ple municipal

Dijous, 25 de juliol de 2019 a les 10:30

La sessió se celebrarà avui, dijous 25 de juliol, a les 20.30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament

Avui, dijous 25 de juliol, es portarà a terme una nova sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat. A les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament començarà la convocatòria amb el següent ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 07/2019 de 15/06/2019.

2. Expedient 162/2019. Coneixement dels decrets de l’alcaldia.

3. Expedient 1579/2019. Ratificació decret de l’alcaldia núm. 179/2019 de 5/07/2019 d’aprovació inicial de la constitució de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny.

4. Expedient 1293/2019. Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del 30/05/2019 relatiu a la cessió d'ús a l’Ajuntament d'un terreny particular per a aparcament, al barri de Sant Lleïr.

5. Expedient 1700/2019. Aprovació de la proposta de les Festes Locals per a l'any 2020.

6. Expedient 2597/2018. Canvi de nom de "La Sala".

7. Expedient 702/2019. Aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2018.

8. Expedient 1763/2019. Aprovació modificació del pressupost núm. 09/2019 modalitat crèdit extraordinari.

9. Expedient 1764/2019. Aprovació de l’increment del 0,25% de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de l'exercici 2019.

10. Expedient 634/2019. Aprovació definitiva del Pla Local de Joventut 2019-2022.

11. Expedient 1770/2019. Modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.

12. Expedient 1754/2019. Moció del Correllengua 2019.

B) Precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació

Darrera actualització: 25.07.2019 | 11:03