El 8 de juny s'obre la convocatòria de subvencions del Bo Lloguer Jove de la Generalitat de Catalunya

Dijous, 2 de juny de 2022 a les 09:30

Destinada a joves de 18 a 35 anys (inclosos), que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual o permanent, en el territori de Catalunya.

L'Oficina Comarcal d'Habitatge informa d'una nova convocatòria amb la finalitat de facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb mitjans econòmics escassos convocada per la Generalitat de Catalunya.

Ahir es va publicat en el DOGC la Resolució DSO/1650/2022, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove.

L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor informa d'aquesta nova convocatòria a la ciutadania per tal que aquelles persones interessades, que compleixin els requisits, puguin preparar la documentació amb antelació a l'obertura de la presentació de sol·licituds.

Consideracions rellevants:

  • Persones destinatàries: aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud tinguin de 18 a 35 anys (inclosos), i que, a més de complir els requisits establerts a les bases, siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual o permanent, en el territori de Catalunya.
  • Termini per presentar les sol·licituds: s'inicia el 8 de juny de 2022, a les 9:00 hores i finalitza el 17 de juny a les 17:00 hores.
  • Imports màxims de lloguer mensual: 900 € mensuals per a la comarcal del Vallès Oriental, i 450 euros mensuals en cas de tractar-se d'una habitació.

Com i on s'han de sol·licitar:

Les sol·licituds s'han de presentar degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació requerida a:

a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

b) A les Oficines locals d'Habitatge, en horari de registre.

  • L'Oficina Comarcal d'habitatge del Vallès Oriental atendrà sempre amb cita prèvia, i s'han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte: 93 860 07 08 - 667 99 21 35, a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat.
  • Per demanar cita prèvia clica aquí.

c) A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

d) Presencialment a l'Oficina d'Habitatge de Sant Celoni (Carrer Grup Escolar, 6 de Sant Celoni, de dilluns a divendres de 9h a 14h )

En els documents adjunts a la notícia, hi podeu trobar tota la informació relativa als ajuts i detallada a continuació:

Darrera actualització: 02.06.2022 | 10:07