Des del passat 2 de gener que es poden cremar les restes vegetals, amb comunicació prèvia i fins al 14 de març de 2023

Dimarts, 10 de gener de 2023 a les 13:45

La derogació de l'article 27.3 de la Llei 7/2022, que prohibia la crema de restes vegetals tant agrícoles com particulars, ja s'ha fet efectiva i es recuperen les comunicacions prèvies.

Des del 2 de gener de 2023, les petites explotacions agrícoles, ramaders i silvícoles poden tornar a cremar els residus vegetals que es generin a l'entorn agrari i silvícola amb l'anterior procediment de comunicació de crema.

Amb l'aprovació de la Llei 30/2022, el passat 24 de desembre, es modifica l'article 27.3 de la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, del Govern espanyol, que només permetia cremar residus vegetals amb caràcter excepcional i amb la corresponent autorització individual. Així, a partir d'ara, queden exemptes d'aquesta obligació totes les petites i microexplotacions, que podran cremar restes vegetals sense cap autorització excepcional.

En aquest supòsit s'inclouen totes aquelles explotacions agràries de menys de 50 treballadors o que generen menys de 10 M€ anuals de volum de negoci. En el cas de Catalunya, el 99% de les explotacions agràries quedarien incloses dins d'aquest grup. 

Per tant, els mitjans disponibles per a presentar el formulari de comunicació seran els següents:

  1. A través de l'enllaç següent: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi
  2.  A través de la Petició genèrica: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
  3. De forma presencial a les Oficines Comarcals, com ja es feia abans de l'entrada en vigor de la Ley 7/2022

La previsió és que el dia 11 de gener, també es poden tramitar presencialment a través de l'Oficina de la Policia Local de Sant Antoni de Vilamajor, tal com es feia abans de la publicació de la llei actualment derogada.

Cal recordar que del 15 d'octubre al 15 de març es poden cremar les restes amb una sola comunicació genèrica. Fora d'aquest període, continuaran prohibides pel risc d'incendi forestal.

Darrera actualització: 11.01.2023 | 08:20