Convocatòries de selecció de personal per cobrir una plaça d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial (A2) i una de Tècnic/a d'Administració General (A2)

Dimecres, 5 de gener de 2022 a les 11:30

Termini de presentació de sol·licituds oberta fins al 21 de gener de 2021.

L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha obert dues convocatòries de selecció de personal en règim d'interinatge, aprovades per la Junta de Govern Local reunida el 16 de desembre de 2021 amb l'aprovació de les bases reguladores de les següents convocatòries:

  • 1 plaça d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial (A2): selecció per a la provisió, en règim de personal funcionari interí, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a industrial per a l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala tècnica, grup de classificació A2, i constitució d'una borsa de treball.
  • 1 plaça de Tècnic/a d'Administració General (A2): procés selectiu per a la provisió mitjançant el sistema de concurs-oposició d'una plaça de tècnic/a d'administració general per a l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, reservada a personal laboral interí, enquadrada en l'escala d'administració general, grup de classificació A, subgrup A2, i la constitució d'una borsa de treball

Les bases reguladores es poden consultar en el tauler d'anuncis del web municipal a través dels enllaços adjuntats.

S'ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds, amb la publicació dels anuncis d'ampliació del termini per participar en els procés selectiu per a la provisió de les dues places esmentades, i les sol·licituds es poden presentar fins al 21 de gener de 2022.

Darrera actualització: 07.01.2022 | 08:42