Convocatòria de selecció d'una plaça de cap de brigada i constitució d'una borsa de treball per l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Dimarts, 6 de juliol de 2021 a les 12:00

Consulta les bases de la convocatòria a l'anunci publicat.

Des de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor informem d'un nou procés selectiu mitjançant concurs-oposició lliure d'una plaça de cap de brigada i de constitució d'una borsa de treball.

És objecte de la present convocatòria la selecció per a la provisió provisional, en règim de personal laboral interí, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'un cap de brigada per a l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, grup de classificació C2, i constituir una borsa de treball per a fer front a les necessitats de nomenaments interins i contractacions laborals temporals

El passat 25 de juny es va publicar l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb les bases referents a la convocatòria i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 15 de juliol de 2021.

En la presentació sol·licitant per prendre part en el procés selectiu, s'haurà de fer servir la instància específica: a través de la Seu electrònica, en el catàleg de tràmits i seleccionant la sol·licitud de participació en processos de selecció de personal.

Consulta els requisits i tota la informació en el document ajuntat amb les bases de la convocatòria.

Darrera actualització: 06.07.2021 | 12:07