Convocatòria d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19

Dimarts, 16 de febrer de 2021 a les 12:15

Termini obert des del 16 de febrer fins a l’1 de març a les 15 h.

El passat divendres es va publicar la convocatòria dels ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Persones beneficiàries

  • Poden ser-ho les entitats, les empreses, les associacions, les federacions, els centres docents privats i les persones treballadores autònomes dels sectors de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars que desenvolupin la seva activitat a Catalunya i compleixin els requisits.

Modalitats de l’ajut i requisits

  1. Entitats no federades d'educació en el lleure, federacions i coordinadores d'entitats inscrites al cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut que realitzin activitats de lleure educatiu entre setmana dirigides a infants i joves d’entre 3 i 18 anys. Import fix de 1.500€.
  2. Entitats, empreses, persones treballadores autònomes, centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre com associacions de mares i pares d’alumnes o fundacions, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques en els epígrafs 933.9 (altres activitats d’ensenyament) o 932.1 (ensenyament de formació i perfeccionament professional no superior) que prestin amb els seus propis mitjans activitats extraescolars i de lleure dirigides als infants i joves d’entre 3 i 18 anys. Import fix de 1.500€.
  3. Instal·lacions juvenils, entitats privades, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores de les instal·lacions juvenils previstes a la Llei 38/1991, de 30 de desembre, que estiguin inscrites al Registre d’instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut. Import fix de 2.500€.

Totes elles han d'haver suspès les activitats o quedat afectades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

Quin és el termini màxim per presentar la sol·licitud?

  • Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del dia 16 de febrer de 2021.
  • El termini estarà obert fins a les 15.00 hores del dia 1 de març de 2021.

Podeu trobar tota la informació i el tràmit al següent enllaç així com a les Preguntes freqüents.

També adjuntem el DOGC amb la convocatòria i el Decret Llei de l’ajuda.

Darrera actualització: 16.02.2021 | 12:18