Convocada una sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament per a la setmana vinent

Divendres, 29 d'abril de 2022 a les 14:00

El pròxim dijous dia 5 de maig de 2022 a les 19 h en directe a la Sala de Plens o al Canal de Youtube

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor es reunirà en una sessió extraordinària convocada per dijous 5 de maig per a l'aprovació de diversos assumptes.

Com sempre, el plenari estarà obert al públic a la Sala de plens de l'Ajuntament i també es podrà seguir en directe a través del Canal de Youtube, a partir de les 19 h.

La part resolutiva consta dels 10 punts següents per a la seva aprovació:

  • Aprovació de la Declaració Institucional per la lluita contra el frau i constitució de la Comissió d'Ètica i Bon Govern i la Comissió Antifrau relatiu al "Pla de Mesures Antifrau".
  • Modificació de la Plantilla de personal i de la Relació de llocs de treball per a l'exercici 2022.
  • Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació – Processos d'estabilització de personal temporal/interí - 2022.
  • Donar compte del Decret de l'Alcaldia número 120/2022, de data 21 d'abril de 2022, relatiu a la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de l'exercici 2021.
  • Aprovació de l'expedient de modificació del Pressupost núm.4/2022, crèdit extraordinari.
  • Aprovació de l'expedient de licitació del Contracte d'obra del projecte de "Reforma i ampliació de l'edifici cuina-menjador de l'escola Joan Casas".
  • Aprovació de l'expedient de modificació del pressupost núm.5/2022, crèdit extraordinari.
  • Ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del 21 d'abril de 2022 relatiu a l'addenda i el contracte de cessió d'ús temporal en règim d'usdefruit d'un habitatge propietat de "Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria" – SAREB- a favor de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.
  • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal número 19 reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en les piscines municipals.
  • Execució de sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya relativa a la declaració de nul·litat del sector C, urbanitzable no delimitat industrial (Can Tàpies) del POUM de Sant Antoni de Vilamajor.
Darrera actualització: 29.04.2022 | 14:11