Convocada una nova sessió ordinària del Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Dilluns, 25 de gener de 2021 a les 08:00

Dijous 28 de gener a les 19 h a través del Canal de Youtube.

El dijous 28 de gener el Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor es reunirà en sessió ordinària.

La sessió serà a les 19 h de forma telemàtica i es podrà seguir en directe a través del Canal de Youtube de l'Ajuntament.

Recordem que en les sessions ordinàries la ciutadania pot fer arribar les seves preguntes a través d'una instància genèrica amb l'assumpte: Preguntes Ple, a través de la Seu Electrònica i fins a les 12 h del mateix dia del Ple.

La part resolutiva consta dels 8 punts següents:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 06/2020 de 03/12/2020 i 07/2020 de 23/12/2020.
  2. Coneixement dels decrets de l'alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
  3. Aprovació de l'increment del 0.9% de les retribucions del personal de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de l'exercici 2021.
  4. Aprovació de la modificació del Conveni per a la gestió i la prestació del Servei d'Ajuda a Domicili amb diversos ajuntaments i liquidació a càrrec de l'Ajuntament del cost de la despesa del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD ) del 1r i 2n trimestre - exercici 2020.
  5. Aprovació del protocol addicional de finançament al Conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de Turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments , per a l'any 2021.
  6. Aprovació d'adhesió de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor al sistema d'adquisició centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local.
  7. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM de Sant Antoni de Vilamajor per la nova delimitació de terme municipal amb Llinars del Vallès.
  8. Moció de compromís amb la via unilateral com a únic camí per assolir la independència de Catalunya.
Darrera actualització: 02.03.2021 | 09:09