Convocada la sessió ordinària del mes de juliol del Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Dilluns, 25 de juliol de 2022 a les 11:00

El pròxim dijous 28 de juliol amb la primera part resolutiva de 25 punts i el torn de precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació

El Ple de l'Ajuntament es reunirà en sessió ordinària aquest dijous, en data 28 de juliol de 2022, per a l'aprovació dels 25 punts de l'ordre del dia i la segona part de Precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació.

La sessió, amb inici a les 19 h a la Sala de Plens, serà oberta a la ciutadania i també es podrà seguir en directe a través del Canal de Youtube de l'Ajuntament.

Les persones interessades a fer preguntes al Ple, poden venir presencialment i aprofitar el torn de preguntes.

La part resolutiva consta dels 25 PUNTS següents:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 05/2022 de 26/05/2022 i 06/2022 de 30/06/2022
 2. Coneixement dels Decrets de l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
 3. Coneixement d'informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques
 4. Aprovació de la modificació del règim retributiu d'un regidor
 5. Aprovació del Compte general corresponent a l'exercici 2021
 6. Aprovació inicial de rectificació de l'inventari de béns municipals a 31/12/2021
 7. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal número 24 reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'escola bressol
 8. Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la recollida de residus municipals i de la neteja de la via pública
 9. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica
 10. Aprovació inicial del Protocol d'actuacions contra la violència masclista en espais d'oci
 11. Aprovació de la revisió anual del Padró municipal d'habitants referida a 1 de gener de 2022
 12. Aprovació inicial del Codi Ètic i de Conducta per al Bon Govern de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i adhesió al Codi Ètic del Servei públic de Catalunya
 13. Aprovació Inicial del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
 14. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Antoni de Vilamajor (POUM) per incorporar en el "Catàleg de béns a protegir" l'antic camp d'aviació d'Alfou
 15. Aprovació del Conveni de col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb diversos ajuntaments per a l'execució d'un projecte en matèria d'ocupació juvenil- any 2022
 16. Aprovació del Conveni entre l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i el Comitè comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny per la subvenció d'activitat amb persones grans al municipi de Sant Antoni de Vilamajor
 17. Aprovació del Conveni de donació de material fotogràfic amb valor històric a favor de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per a la seva custòdia, dipòsit i exhibició amb finalitats de divulgació cultural i històrica (Arxiu Bardera)
 18. Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Fundació Daina per la defensa dels animals i la natura i l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor relatiu a la recollida d'animals de companyia en el seu terme municipal per a l'any 2022
 19. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques municipals (XBM), de la Biblioteca d'aquest municipi
 20. Aprovació del Conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor, la Roca del Vallès, els Clubs de futbol la Roca-Penya Blanc i blava i Cardedeu per a la celebració del Torneig d'Històrics del Vallès Oriental de l'any 2022
 21. Aprovació del Conveni entre l'Adm. de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, l'Autoritat del Transport Metropolità, els Ajuntaments de St Pere de Vilamajor i de Sant Antoni de Vilamajor i la societat Empresa Sagalés, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera
 22. Aprovació de l'Adhesió de Sant Antoni de Vilamajor a la Declaració per uns espais naturals propers als entorns urbans, sostenibles, saludables i resilients - Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat
 23. Presa en consideració de l'establiment del servei municipal d'habitatge i informació pública de l'expedient
 24. Moció contra l'ocupació il·legal d'habitatges als municipis de Catalunya
 25. Moció per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació

Es pot consultar l'anunci de la convocatòria en aquest PDF.

Darrera actualització: 25.07.2022 | 11:33