Comunicat sobre l'adopció de mesures sanitàries de salvaguarda per la prevenció de la Influença Aviària d'Alta Patogenicitat

Dilluns, 27 de febrer de 2023 a les 12:45

Informació del Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya referent a la situació d'IAAP.

En data 10 de febrer de 2023, el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete va confirmar la detecció d'influença aviària d'alta patogenicitat de subtipus H5N1 en els galls dindi d'una granja d'engreix ubicada a Arbeca, comarca de les Garrigues (Lleida).

Resultat de la ràpida actuació del veterinari de la granja davant la sospita clínica, amb presa de mostres dels animals per a la seva anàlisi, i del laboratori del Centre de Sanitat Avícola de Catalunya, en comunicar immediatament la sospita laboratorial al Servei de Prevenció en Salut Animal del DACC, s'han pogut desplegar les actuacions oficials de forma ràpida i urgent per contenir el focus. (podeu consultar les mesures adoptades al document adjunt)
Atesa la situació, s'actualitzen les mesures actualment aplicades a tot Catalunya:

Totes les granges, comercials i d'autoconsum, inclosos els particulars amb tinença d'aus de corrals no registrades ubicades a municipis de zones d'especial risc (ZER) i especial vigilància (ZEV) han d'aplicar les següents mesures d'acord amb l'article 5.1 de l'Ordre APA/2442/2006:

 • Prohibició ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça
 • Prohibició cria d'ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d'aus de corral
 • Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure
 • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA)
 • Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres
 • Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals

A més, transmetem a particulars que mantenen aus de corral per autoconsum, que:

 • La influença aviària és una malaltia que provoca elevada mortalitat ens aus i és altament contagiosa entre aus
 • Les aus salvatges poden ser portadores i poden transmetre el virus a les aus de corral a través del contacte directe o indirecte amb aquestes, ja sigui a través de femtes, aigua compartida, secrecions nasals, per persones, equips, estris,...
 • Estan obligats a comunicar la tinença o cria d'aus de corral, encara que sigui per a l'autoconsum, a l'Oficina Comarcal del DACC corresponent, per poder localitzar les granges i aplicar mesures de protecció.
 • Han de complir amb les restriccions de cria a l'aire lliure que puguin afectar-los temporalment, per prevenir el contacte amb aus salvatges.
 • La importància i l'obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia. Es considera sospita d'IAAP l'aparició d'algun dels següents signes:
  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat elevada sense causa justificada.
  • Signes clínics diversos com tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, tremolors, apatia, lesions hemorràgiques...

S'adjunta enllaç, díptic i un vídeo amb relació a les mesures de bioseguretat en granges avícoles per prevenir l'entrada de la IAAP, elaborats pel Servei de Prevenció en Salut Animal:

Darrera actualització: 27.02.2023 | 12:53

Imatges