Celebrada la sessió ordinària del Ple Municipal del passat 30 de setembre de 2021 a la Sala de Plens

Divendres, 1 d'octubre de 2021 a les 11:00

Amb l'assistència de públic i l'aprovació per unanimitat de tots els punts de l'ordre del dia.

El passat dijous es va reunir el Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor convocat en sessió ordinària a les 19 h.

El format va recuperar la presencialitat a la Sala de Plens, que a causa de la pandèmia, es realitzava en format telemàtic i també va recuperar la presència de públic, amb totes les mesures de seguretat davant la Covid-19.

Es va poder seguir en directe a través del Canal de Youtube i amb una mitjana de 15 espectadors i ja es pot recuperar el vídeo en aquest enllaç.

La jornada, de 3 hores, va comptar amb la primera part resolutiva, amb 13 punts inicials i l'aprovació de la designació de la composició del consell d'administració de la societat "Empresa de serveis de Vilamajor, la municipal s.l", que va entrar per urgència. I la segona part de precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació.

A continuació detallem el desenvolupament sobre els diversos punts aprovats en la sessió plenària, tots ells per unanimitat:

En primer lloc, es va aprovar l'acte de la sessió anterior 07/2021 de 29/07/2021 per unanimitat.

Seguidament, es va donar compte dels decrets de l'alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions del 14 i 29 de juliol i del 2 de setembre de 2021. Així, com donar coneixement d'informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques.

El tercer punt va ser l'aprovació per unanimitat de la ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del 02/09/2021 relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb diversos ajuntaments per a l'execució d'un projecte en matèria d'ocupació juvenil- any 2021. La renovació d'aquest contracte té la finalitat seguir el programa per orientar als joves en els àmbits laborals i d'educació.

El quart punt va ser la ratificació del Decret de l'alcaldia núm. 217/2021 de 23/09/2021 relatiu a l'aprovació del Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i SOM MOBILITAT,SCCL relatiu a l'ús d'un vehicle propietat de l'Ajuntament ( NISSAN LEAF – Matrícula 1266 LNY) que pot ser compartit amb la ciutadania.

La Ratificació del Decret de l'alcaldia núm. 181/2021 de 9/0/08/2021 relatiu al recurs de reposició interposat per la Companyia general d'Aigües de Catalunya, SA contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de 27 de maig de 2021, va ser el cinquè punt aprovat per unanimitat.

Tot seguit, es va aprovació de la liquidació de l'ajuntament a la Llar d'infants Xauxa Vilamajor, SL per al curs 2020/2021, per tal d'aportar per a solucionar el dèficit actual de l'Escola Bressol municipal i poder seguir oferint aquest servei essencial a la població.

El setè punt, va ser l'expedient 2496/2021, per a l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor com a membre de ple dret a l'Associació de Municipis i Entitats per a l'Aigua Pública (AMAP) i dels estatuts que regeixen l'esmentada Associació.

La sessió plenària va ser seguir aprovant per unanimitat la rectificació de l'inventari de béns municipals a 31/12/2020.

Tots els grups polítics municipals van aprovar l'aprovació definitiva del Pla Local de Salut, que va ser aprovat inicialment a la darrera sessió i va estar en tràmit d'exposició publica sense reclamacions al respecte. A partir d'aquest moment, es farà públic el document del pla obert a tothom a la pàgina web municipal.

Seguidament es va aprovar inicialment de la denominació de la Biblioteca municipal de Sant Antoni de Vilamajor, fruit del procediment de votació participatiu on Joana Raspall i Juanola, va ser la més votada per la ciutadania. La segona proposta, Maria Carme Roca, també es va aprofitar per batejar la sala d'actes de l'equipament municipal. L'aprovació es va realitzar a posterior del procediment per tal de poder mantenir la guanyadora en secret abans de realitzar l'acte de presentació de la nova denominació.

Aprovació per unanimitat de la renovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i la Fundació privada Associació Cultural Granollers - Curs 2021-2022.

La Moció de suport a la gent gran, contra la deshumanització dels serveis bancaris davant la bretxa digital i les comissions abusives per al tracte de les entitats financeres. I instar a aquestes entitats que recuperin l'acompanyament en aquest segment de la població i demanar la regularització d'una normativa més justa.

L'últim punt, que va entrar per urgència a l'inici de la sessió, sobre la designació de la composició del consell d'administració de la societat "Empresa de Serveis de Vilamajor, la municipal S.L", que va ser aprovada la seva constitució en el passat ple i en aquest es va aprovar per unanimitat la composició del consell d'administració d'aquesta nova societat.

A partir de l'hora i 23 minuts, començar la segona part de precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació, on els grups polítics municipals de l'oposició van poder preguntar i consultar sobre diversos temes.

El grup polític municipal JUNTS, va interessar-se per diversos temes i preguntar sobre el vehicle de Protecció Civil, sobre diverses partides pressupostàries de Festes i Cultura i de les polítiques de Sostenibilitat, de Salut Pública i d'Igualtat.

Així com la poca participació i desmotivació de les entitats a la Festa Major 2021 davant els impediments de la normativa per la Covid-19.

Altres preguntes van ser sobre els temes de les soques i la senyalització de trànsit de Les Pungole, l'afluència de persones usuàries en el servei de les piscines municipals, temes de comunicació amb aportacions per la pàgina web municipal, el Pla de Mobilitat i les diverses accions, entre d'altres.

El Grup Polític Municipal ERC va felicitar el regidor de Festes, per l'organització de la Festa Major d'estiu 2021 i la seva oferta de programa i participació. Va mostrar la seva preocupació per la mobilitat, amb l'actual velocitat del trànsit en alguns carres i cruïlles del municipi, especialment al carrer Freixeneda i la preocupació del camí d'Alfou i l'interès per al planejament urbanístic de Les Pungoles.

Va preguntar sobre una de les propostes dels Pressupostos Participatius de pintar el mural k-18, manifestar el seu suport a la necessitat de fer un carril bici per a la mobilitat diaria i amb la reunió pendent amb la Diputació de Barcelona.

Van interessar-se de nou per al PAM, Pla d'Actuació del Mandat, entre altres temes que es poden recuperar al vídeo de la sessió ordinària.

Algunes de les persones assistents de públic, també van poder fer les seves preguntes i transmetre les preocupacions al Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

Darrera actualització: 01.10.2021 | 11:16