BAN informatiu relatiu a la comunicació del foc d'esbarjo i de la nova Llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular sobre la prohibició de la crema de restes vegetals

Dijous, 13 d'octubre de 2022 a les 09:30

Del 16 d'octubre al 14 de març, s'ha de comunicar la realització de qualsevol mena de focs d'esbarjo.

L'Ajuntament publica el BAN d'alcaldia relatiu a la comunicació dels focs d'esbarjo que durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març, s'ha de comunicar la realització de qualsevol mena de foc d'esbarjo en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta.

Totes les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals definits anteriorment ho hauran de comunicar prèviament mitjançant el formulari de comunicació.

La comunicació es podrà presentar:

  • A l'Oficina de la Policia Local de Sant Antoni de Vilamajor: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i els dijous de 16.00 a 18.30 hores
  • A les oficines de les Delegacions territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
  • De forma telemàtica a aquí

Nova Llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular

Aquesta comunicació no és vàlida per a la crema de restes vegetals de residus i sòls contaminats per a una economia circular exposa que amb caràcter general no està permesa la crema de residus vegetals generats per activitats a l’entorn agrari i silvícola. Només es podrà permetre la crema d’aquests residus amb caràcter excepcional i, sempre que es disposi de l’autorització individualitzada que la permeti.

Només s'exceptuen dos supòsits: en el cas que hi hagi l’afecció d’una plaga i no existeixin d'altres mitjans, i per prevenir risc d'incendi. En ambdós casos, caldrà comptar amb una autorització individualitzada expressa, per tant, no serà suficient amb la comunicació que es realitzava directament a través de l’Ajuntament.

Per consultar més informació sobre la nova llei accedeix en aquest enllaç

Darrera actualització: 14.10.2022 | 09:45