Aquest dijous 26 de gener tindrà lloc la primera sessió plenària de l'any 2023 a la Sala de Plens i en directe a través del Canal de YouTube de l'Ajuntament

Dilluns, 23 de gener de 2023 a les 10:00

Convocada de manera ordinària per a l'aprovació dels 16 punts de l'ordre del dia i la part de precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació.

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor es reunirà en sessió ordinària el pròxim dijous 26 de gener de 2023 i serà la primera sessió de l'any.

La sessió tindrà lloc a partir de les 19 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament i com sempre, es podrà seguir en directe a través del Canal de Youtube.

En la present notícia també es pot consultar l'anunci de la convocatòria adjuntat amb els assumptes de la part resolutiva i la segona part de precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació.

A continuació, es detallen els 16 punts de l'ordre del dia que es duran a votació:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 10/2022 d'1/12/2022
 2. Coneixement dels Decrets de l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
 3. Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'any 2023 i les seves bases d'execució
 4. Aprovació definitiva de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2023
 5. Aprovació de l'increment del 2,5% de les retribucions del personal de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per a l'exercici 2023
 6. Coneixement d'informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques
 7. Aprovació de l'Encàrrec de gestió de la neteja d'edificis i dependències municipals a l'Empresa de Serveis de Vilamajor, "La Municipal SLU"
 8. Aprovació definitiva de la modificació del Reglament municipal de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de prestacions de caràcter social
 9. Aprovació del contingut i la signatura del protocol addicional al conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de Turisme, per a l'any 2023 amb els ajuntaments de la comarca i l'Entitat pública empresarial Granollers Mercat
 10. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i diversoso ajuntaments per a l'execució de les actuacions conjuntes corresponents a l'any 2022 en el marc de la realització del Programa de benestar emocional per a la infància i l'adolescència de la Diputació de Barcelona
 11. Aprovació inicial del Conveni interadministratiu entre els ajuntaments de Cardedeu, St. Antoni i St. Pere de Vilamajor per la vigilància, treballs de prevenció, actuacions en primera intervenció contra els incendis forestals, altres emergències i col·laboració amb l'ADF
 12. Aprovació inicial de la modificació del Reglament del servei d'arxiu municipal (SAM)
 13. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i Humana- Fundación Pueblo para Pueblo per al foment del reciclatge i el comportament sostenible per els anys 2023-2024
 14. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva Porta a Porta i l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per a la subscripció d'un acord marc per al subministrament de bosses i fundes compostables i cubells i bujols per a la recollida selectiva Porta a Porta
 15. Aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Antoni de Vilamajor per la nova delimitació de terme municipal amb Llinars del Vallès
 16. Moció per a què s'articulin mesures per pal·liar els greus efectes dels danys climàtics 2022 que ha patit la pagesia professional del sector dels conreus herbacis
Darrera actualització: 23.01.2023 | 09:07