Aprovada la moció per al compromís amb el turisme sostenible a Sant Antoni de Vilamajor

Dimarts, 6 d'octubre de 2020 a les 13:00

I informació de formacions relacionades amb el desenvolupament del sector turístic privat.

El passat  24 de setembre de 2020, l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor va aprovar per Ple una moció per al compromís amb el turisme sostenible.

El 2011, el Parc Natural del Montseny va rebre l’acreditació de la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS) per tenir una estratègia turística basada en la sostenibilitat i el consens amb els agents del territori. A partir d’això, el desembre de 2018 es va presentar el  Pla Estratègic  per  al  Desenvolupament i  l’Ocupació del  Baix Montseny,  que va prioritzar les següents línies d’actuació per al 2019:

  1. El model de turisme  sostenible.
  2. El teixit empresarial i indústria local.
  3. Els serveis urbans de  qualitat.

D’aquesta manera, la Comunitat de Municipis del Baix Montseny pretén treballar conjuntament per al desenvolupament del turisme sostenible i insta al municipi de Sant Antoni de Vilamajor a treballar de forma específica per complir les directius de la CETS i els requisits de la certificació Biosphere Destination.

Més informació

Què és la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS)?

És un instrument que, a través d’unes directrius, pretén millorar la  gestió dels espais naturals protegits en el seu progrés turístic, observant les  característiques mediambientals i el teixit social i empresarial local. Per tant,  la CETS busca la compatibilitat entre la conservació del territori, reduint les  externalitats negatives del turisme, i  el  desenvolupament social  i  econòmic  dels municipis a través del turisme.

Compromís Biosphere

Certificació de sostenibilitat turística de reconeixement internacional per tal de garantir el compliment de requisits a principis de sostenibilitat i millora continua, mitjançant un sistema privat de certificació voluntària i independent.

Dins del marc del Programa d’actuacions de la CETS al Montseny adjuntem un document on podeu trobar informació sobre diferents formacions organitzades per diversos organismes del territori relacionades amb el desenvolupament del sector turístic privat.

En el document adjunt podeu visualitzar el calendari de tota aquesta oferta formativa, el tipus de formació (jornada, taller, curs...), lloc, data, horari, preu, qui ho organitza, i a més, hi trobareu un enllaç que us dirigirà a més informació per a cada activitat en concret.

 

Darrera actualització: 06.10.2020 | 13:08