Anunci per a la contractació de dos operaris/es pel servei de neteja d'edificis municipals de l'Empresa de Serveis de Vilamajor, La Municipal SLU i constitució d'una borsa de treball

Dimecres, 28 de desembre de 2022 a les 13:00

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 16 de gener de 2023 i cal consultar tota la informació a les bases reguladores.

La Municipal SLU és l'Empresa de Serveis de Vilamajor que neix amb la voluntat i el compromís de l'equip de govern per millorar la gestió dels serveis públics municipals, especialment, el servei de neteja viària i el de neteja dels edificis municipals.

La creació d'aquesta societat mercantil de capital públic permetrà introduir importants millores organitzatives que incidiran directament en la qualitat dels serveis a prestar i en l'eficàcia i eficiència en la gestió, amb un cost inferior per al conveni d'aplicació i la seva repercussió en el cost total del servei.

El Consell de direcció de l'Empresa, reunit en sessió de data 21 de desembre de 2022, va adoptar l'acord d'Aprovació de les Bases reguladores per a la contractació de dos operaris/es pel servei de neteja d'edificis municipals de l'Empresa de Serveis de Vilamajor la Municipal SLU i constitució d'una borsa de treball:

Operari/a de neteja dels edificis municipals de la Biblioteca i Casal de la gent gran

 • Centre de treball: Biblioteca Joana Raspall i Juanola i Casal de la gent gran "Can Monteys"
 • Descripció del lloc de treball: Operari/a de neteja de l'Empresa de Serveis de Vilamajor, LaMunicipal S.L.U
 • Grup de classificació: IV (d'acord amb Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya).
 • Jornada setmanal: 35 hores, de dilluns a diumenge, incloent-hi festius, segons organització del servei.
 • Horari:
  • Biblioteca Joana Raspall i Juanola: de dilluns a divendres de 6:30 a 10:30 h
  • Casal de la gent gran "Can Monteys": de dilluns a divendres de 10:30 h a 13:30 h
 • Règim Laboral: Laboral fix
 • Retribució bruta anual: 15.312,50 euros bruts anuals
 • Període de prova: 2 mesos
 • Disponibilitat: Atès el caràcter públic dels serveis que gestiona la societat, ocasionalment, per causes justificades o necessitats de servei, es podrà requerir disponibilitat fora de l'horari laboral i lamobilitat entre serveis.

Operari/a de neteja dels edificis municipals de Llar d'Infants Xauxa Vilamajor i el Patronat

 • Centre de treball: Llar d'Infants Xauxa Vilamajor i el Patronat
 • Descripció del lloc de treball: Operari/a de neteja de l'Empresa de Serveis de Vilamajor, La Municipal S.L.U
 • Grup de classificació: IV (d'acord amb Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya)
 • Jornada setmanal: 26 hores, de dilluns a diumenge, incloent-hi festius, segons organització del servei.
 • Horari:
  • Llar d'Infants Xauxa Vilamajor: de dilluns a divendres de 17:00 a 21:00 hores
  • El Patronat: dilluns, dimecres i divendres de 10:30 a 12:30 hores
 • Règim Laboral: Laboral fix
 • Retribució bruta anual: 11.375,00 euros bruts anuals
 • Període de prova: 2 mesos
 • Disponibilitat: Atès el caràcter públic dels serveis que gestiona la societat, ocasionalment, per causes justificades o necessitats de servei, es podrà requerir disponibilitat fora de l'horari laboral i la mobilitat entre serveis.

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds fins al 16 de gener de 2023, presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica.

Cal consultar l'anunci amb les bases reguladores del procés per conèixer tota la informació, així com la documentació a presentar, els requisits dels aspirants i el procediment de contractació.

Darrera actualització: 28.12.2022 | 12:51