A punt de finalitzar les obres del paviment asfàltic de diversos carrers de Sant Julià d'Alfou

Dijous, 10 de novembre de 2022 a les 12:15

Contemplades dins l’aplicació pressupostària d'inversions a les urbanitzacions.

Aquesta setmana han començat els treballs de reparació del paviment asfàltic dels carrers Iuca i Acàcia de la urbanització de Sant Julià d'Alfou

Els treballs van a càrrec de l'empresa Deumal amb un import de 39.930,00 € (IVA inclòs) pressupostats dins de la partida del pressupost municipal destinada a les Urbanitzacions.

Des de la regidoria d'urbanització juntament amb l'Entitat urbanística de conservació de la urbanització de Sant Julià d'Alfou, va considerar-se la necessitat de reparar els flonjalls i la millora dels elements puntuals del paviment dels vials més deteriorats, el carrer Iuca i el carrer Acàcia.

Les actuacions projectades responen a la reposició de la capa asfàltica mitjançant el fresat de l'actual capa, especialment en els laterals per a mantenir els nivells amb relació a l'encintat de vorada i la vorera, i la formació d'una nova capa de 6 cm de paviment d'aglomerat asfàltic en calent.

En total es reparen uns 910 m² de la superfície repartits amb 560 m² al C/ Iuca i 350 m² al C/ Acàcia i els treballs tenen la previsió de finalitzar aquesta setmana.

Darrera actualització: 10.11.2022 | 12:27

Imatges