Ban núm. 139/2013 sobre la comunicació de crema

Dijous, 10 d'octubre de 2013 a les 00:00

Ban núm. 139/2013

 

FAIG SABER: D’acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i la Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals:

 

-         Que durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març, ambdós dies inclosos, a tots els terrenys forestals, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de500 m que els envolta és d’aplicació les següents mesures preventives:

 

a)     Per encendre foc, sigui quina sigui la seva finalitat, i per utilitzar bufadors s’haurà de realitzar la “Comunicació de crema” a l’oficina dela Policia Local de dilluns a divendres de9.00 a 14.00 hores i els dijous de16.30 a 19.00 hores.

 

b)     El sol·licitant haurà de comunicar els dies concrets de crema o bé el període genèric pel qual vol demanar l’autorització sempre i quan no superi un mes.

 

c)      Caldrà observar les mesures següents:

-         Netejar la zona en una radi de3,5 m fins a descobrir el sol.

-         La flama generada no superarà en cap cas els 3 md’alçada

-         La crema es farà amb llum de dia, a excepció dels focs d’esbarjo.

-         En cap cas s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

 

d)     Resta prohibit:

-          Llençar objectes encesos.

-          Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.

 

Els agents rurals i altres agents de l’autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

 

Així ho faig públic per a general coneixement i compliment.

 

Sant Antoni de Vilamajor, 7 d’octubre de 2013

 

L’alcaldessa,

Mª Lluïsa Berdala Cirera

Darrera actualització: 06.03.2019 | 09:57