Sessió ordinària Ple l'Ajuntament 23/05/19

Dijous, 23 de maig de 2019 (De 20.30 h a 23.55 h)

Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 02/2019 de 28/03/2019, 03/2019 d'1/04/2019 i 04/2019 de30/04/2019

2. Expedient 162/2019. Coneixement dels decrets de l'alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local

3. Expedient 643/2019. Coneixement d'informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques.

4. Expedient 727/2019. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants referida a 1 de gener de 2019

5. Expedient 646/2019. Aprovació definitiva de la rectificació anual a 31 de desembre de 2018 de l’Inventari de béns i drets municipals de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

6. Expedient 1051/2019. Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 16/05/2019 relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de polítiques de Joventut- Any 2019.

B) Precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació

Darrera actualització: 20.05.2019 | 13:11