Sessió ordinària Ple de l'Ajuntament

Dijous, 31 de març de 2022 de 19.00 h a 22.00 h

A la Sala de Plens o en directe al Canal de Youtube.

Amb 14 punts de l'ordre del dia.

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 02/2022 de 9/03/2022
 2. Coneixement dels Decrets de l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
 3. Coneixement d'informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques
 4. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
 5. Aprovació del contingut del Conveni marc de col·laboració per a l'impuls i la dinamització dels polígons d'activitat econòmica entre l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i el Consell Comarcal del Vallès Oriental pels anys 2022- 2023
 6. Aprovació del V conveni de col·laboració per aplicar, desenvolupar i sostenir el Pla de prevenció de les addiccions - el Tritó del Baix Montseny (el Tritó) pel període 2021-2024
 7.  Aprovació de la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i l'Associació de Bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya de Sant Antoni de Vilamajor- any 2022
 8. Aprovació del contingut i la signatura del Conveni de col·laboració per a la prestació d'assistència tècnica en el marc de la realització del programa de treball i formació corresponent a l'ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball i formació i a la resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de les línies MG45 i dona
 9.  Aprovació de l'addenda del conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de la gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental corresponent a l'exercici 2022
 10.  Aprovació del contingut i la signatura del Conveni entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per a l'adhesió a la Xarxa de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya (RESCAT) en l'àmbit de l'Associació de Voluntaris de Protecció civil de Sant Antoni de Vilamajor
 11. Aprovació del Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor i Llinars del Vallès, per emprendre actuacions i fomentar l'estudi, documentació, valoració, difusió, senyalització i museïtzació, si s'escau, de les restes documentals, històriques i patrimonials del camp d'aviació d'Alfou (Cardedeu - Llinars del Vallès - Sant Antoni de Vilamajor)
 12. Aprovació inicial de la Carta de serveis de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)
 13. Moció per a donar suport a les mesures contra l'exclusió financera
 14. Proposta de declaració de la Coordinadora catalana d'ajuntaments solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) i de la Federació d'associacions catalanes amigues del poble sahrauí en suport al dret d'autodeterminació del Poble Sahrauí.

Ajuntament Can Perpunter

Plaça Montseny, 5 - 08459 Sant Antoni de Vilamajor - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 452 400
Fax: 938 452 051
Adreça electrònica: ajuntament@savilamajor.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h;
dijous a la tarda, de 16:00 a 18:30h.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 28.03.2022 | 08:44