Ple del dia 11 de juliol de 2019 - Extraordinària. Motiu: Autoorganització de l'Ajuntament

Dijous, 11 de juliol de 2019 de 20.30 h a 23.00 h

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Extraordinària
Motiu: «Autorganització de l'Ajuntament»
Data i hora
Dijous 11 de juliol de 2019 a les 20:30h
Lloc
Sala de Plens
No admet participació a distància

A) Part resolutiva
1.Expedient 1513/2019. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 172/2019 de 3/07/2019 de Nomenament de Tinents d'Alcalde
2.Expedient 1514/2019. Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 174/2019 de 3/07/2019 de Constitució i composició de la Junta de Govern Local
3.Expedient 1515/2019. Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 175/2019 de 3/07/2019 de Delegació als regidors/es per autoritzar els matrimonis civils
4.Expedient 1525/2019. Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 173/2019 de 3/07/2019 d' Àmbits de gestió municipal i delegacions conferides per l’alcaldia
5.Expedient 1511/2019. Periodicitat de les sessions del Ple de l'Ajuntament
6.Expedient 1517/2019. Nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col.legiats
7.Expedient 1516/2019. Òrgans Col·legiats (Constitució, Modificació o Supressió)
8.Expedient 1518/2019. Creació i composició de la Comissió Informativa General
9.Expedient 1519/2019. Règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació amb dedicació exclusiva, parcial, indemnitzacions i dietes
10.Expedient 1520/2019. Constitució dels grups polítics municipals
11.Expedient 1522/2019. Aprovació de l'assignació econòmica a favor dels grups polítics municipals
 

Darrera actualització: 11.07.2019 | 14:07