Ajuts per a famílies que tinguin fills i filles que participin en activitats de lleure infantil o juvenil

Dilluns, 20 de juliol de 2020 a les 12:00

De la Generalitat de Catalunya per fer econòmicament més accessibles les activitats del lleure educatiu a Catalunya.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat la convocatòria de l'ajut extraordinari a les famílies per fer econòmicament més accessibles les activitats del lleure educatiu a Catalunya i ofereix una prestació extraordinària per promoure el lleure educatiu i donar un suport a aquelles famílies que es troben a una situació de vulnerabilitat.

Termini: Es poden presentar les sol·licituds des del 15 de juliol de 2020 i el termini estarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a l'ajut i, com a màxim, fins a les 15 hores del 14 de setembre de 2020.

Requisits: les persones beneficiàries d'aquest ajut han de complir els següents requisits:

 1. Inscriure l'infant o infants a càrrec d'entre 3 i 17 anys a una activitat d'educació en el lleure que tingui lloc a Catalunya entre el 22 de juny i el 13 de setembre de 2020.
 2. Ésser major de divuit anys.
 3. Estar empadronada i residir legalment en un municipi de Catalunya.
 4. Que la unitat familiar tingui ingressos bruts inferiors als 25.180,44 euros anuals. Es considera que els ingressos bruts de la unitat familiar són inferiors a aquest import si aquests no superen els 12.590,22 euros en el període comprès entre l'1 de gener i 30 de juny de 2020.
 5. Mitjançant la sol·licitud, la persona sol·licitant ha de declarar responsablement que compleix aquests requisits i ha d'informar de l'entitat o empresa que organitza l'activitat d'educació en el lleure on inscriu l'infant o infants a càrrec.

Condicions de les activitats:

 • Les activitats de lleure educatiu objecte de l'ajut han de tenir lloc entre el 22 de juny i el 13 de setembre de 2020.
 • Per a les activitats amb pernoctació: la durada mínima ha de ser de 7 dies i no cal que siguin consecutius.
 • Per a les activitats sense pernoctació: la durada ha de ser de 5 hores al dia com a mínim.

Quantitat de l'ajut:

 • 100 euros si l'activitat de lleure educatiu implica pernoctació i 80 euros si no n'implica. En qualsevol cas, la durada mínima de l'activitat ha de ser de 7 dies, siguin o no consecutius.
 • Cada família té dret a sol·licitar un ajut per a una activitat d'educació en el lleure per cada fill o filla d'entre 3 i 17 anys. En cas que la persona sol·licitant hagi ja pagat l'activitat de lleure educatiu, rebrà l'abonament de l'ajut en el seu compte corrent.

Com fer la sol·licitud:

 • Només es pot fer per internet. Accés al tràmit
 • Es necessita un certificat digital o l'idCAT Mòbil.

Adjuntem la pàgina amb tota la informació d'aquests ajuts i una guia de preguntes freqüents, així com l'accés directe per tramitar-ho.

Darrera actualització: 20.07.2020 | 12:06