Logotip
hiverncasiprimavera
Portada > Ajuntament > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Padró d'Habitants - Sol.licitud de certificat o volant del padró municipal d'habitants

Padró d'Habitants - Sol.licitud de certificat o volant del padró municipal d'habitants

Descripció

Volant Individual, Volant col·lectiu, Certificat individual, Certificat col·lectiu, Certificat Històric de l’Habitant, Certificat Històric del Domicili.

Els certificats acrediten, i els volants informen, únicament de la residencia al municipi i el domicili de l’habitant, així com altres fets relatius a l’empadronament i dels que l’Ajuntament en te constància oficial: dates inicials i final de l’empadronament en el municipi, domicilis en els que ha estat empadronat, causa d’alta o de la baixa del Padró, etc.

En tot cas es complimentarà la informació addicional de cada persona empadronada estrictament en la mesura que sigui pertinent pel fi pel qual s’ha sol·licitat la certificació.

Podran referir-se nomes a una o a la totalitat de les persones inscrites en un determinat domicili.

 

 

Qui el pot demanar

  • Les persones majors d’edat.
  • Per a l’ expedició de certificacions i volants que incloguin la totalitat de les persones inscrites en un mateix domicili:

-       Autorització de totes les persones majors d’edat que constin empadronades en el domicili.

-       Quan es complimentin o presentin autoritzacions s’acompanyaran fotocòpies dels documents d’identitat dels autoritzants.

  • Les persones majors d’edat que actuïn, degudament autoritzades, en representació de la persona interessada (cal que aporti autorització i fotocopia del DNI de l’interessat/da).
  • En cas de menors d’edat, el seu pare, mare o tutor legal.

Preu de la tramitació

 

Gratuït

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

 CAL APORTAR

Documentació acreditativa de la identitat

  • Espanyols: DNI (obligatori per a majors de 14 anys) o llibre de família o certificat de naixement per a menors de 14 anys que no disposin de DNI.
  • Estrangers (majors d’edat, menors nascuts a l’estranger i menors nascuts a Espanya amb més de 3 mesos d’edat):

- Ciutadans d’Estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió en què consta el Número d’Identitat d’Estranger (NIE) acompanyat del document acreditatiu de la identitat o passaport expedit per les autoritats del seu país.

- La resta: Targeta d’identitat d’estranger expedida per les autoritats espanyoles en què consta el Número d’Identitat d’Estranger (NIE) o, en el seu defecte, passaport expedit per les autoritats del seu país.

  • Estrangers  menors nascuts a Espanya amb menys de 3 mesos d’edat: Llibre de família o certificat de naixement expedit per autoritats espanyoles en cas que no disposin d’un document d’identificació.
  • Els documents d’identificació cal que siguin vigents.
Darrera actualització d’aquest contingut: 28/01/2019 a les 17:35h
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Plaça Montseny, 5. 08459 Sant Antoni de Vilamajor

Telèfon: 938 452 400 - Fax: 938 452 051

E-mail: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

CIF: P0819700F

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona