Logotip
hiverncasiprimavera
Categoria:
 1. Urbanisme - Canvi de titularitat de la llicència urbanística
  Comunicació del canvi de titularitat d'una llicència urbanística
 2. Urbanisme - Comunicació de primera ocupació d'edificis i habitatges
  La  llicència de primera ocupació l'atorga l'Ajuntament a qualsevol edifici de nova construcció o procedent d'una gran rehabilitació o canvi d'ús, conforme les obres realitzades s'ajusten al …
 3. Urbanisme - Comunicació prèvia d'obres
    Es tracta de les obres menors següents:   A) reforma o modificació en edificis, habitatges, construccions i instal·lacions ja existents que no suposin ni una afectació exterior ni una intervenció …
 4. Urbanisme - Divisió horitzontal
  És la constitució d'un règim de propietat horitzontal o bé d'un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment del nombre d'habitatges o establiments, i també les …
 5. Urbanisme - Informe idoneïtat habitatge reagrupament familiar
  En què consisteix? La sol·licitud ha de ser presentada per la persona estrangera que tingui el domicili habitual en un municipi de Catalunya i que pretengui reagrupar la seva família.
 6. Urbanisme - Ocupació de la via pública
  Autoritzacions per a les ocupacions temporals de via pública (vorera o calçada) en els casos de reserva especial de parada a les vies i terrenys d'ús públic per a càrrega i descàrrega de mercaderies …
 7. Urbanisme - Ocupació de la via pública per a bars i restaurants
  Es tracta de l'ocupació de terreny d'ús públic amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa
 8. Urbanisme - Parcel·lació urbanística
  S'entén per parcel·lació urbanística tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques dels …
 9. Urbanisme - Sol.licitud de declaració d'innecessarietat de parcel.lació urbanística
  S'entén per parcel·lació urbanística tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques dels …
 10. Urbanisme - Sol.licitud de llicència urbanística (obres majors)
  Són obres subjectes a llicència:  -        obres d’edificació de nova planta.  -        obres de construccions auxiliars de més d’una planta.  -        obres d’ampliació de volum en edificacions …
 11. Urbanisme - Sol.licitud de llicència urbanística (obres menors)
  Són obres menors subjectes a llicències: A) reformes i modificacions en edificis que comportin canvis de distribució o intervencions estructurals de poca entitat. No ampliacions. S’inclouen les …
 12. Urbanisme - Sol·licitud d'informe de legalitat urbanística i/o antiguitat
  Document que certifica l’adequació o no al planejament urbanístic, i a la resta de l’ordenament jurídic urbanístic d’una finca, i també, si es demana, de la seva antiguitat.  Aquest certificat es …
 13. Urbanisme - Sol·licitud de certificat d'informe de règim urbanístic (qualificació i aprofitament urbanístic)
  Informe en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre quin es el règim urbanístic aplicable a la finca o finques en el moment de la sol.licitud, d´acord amb el planejament urbanístic i territorial. …
 14. Urbanisme - Sol·licitud de llicència de gual permanent
  Autorització per a l’ús restringit de la via pública (vorera) per a l’entrada i sortida de vehicles. 
Darrera actualització d’aquest contingut: 28/01/2019 a les 17:35h
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Plaça Montseny, 5. 08459 Sant Antoni de Vilamajor

Telèfon: 938 452 400 - Fax: 938 452 051

E-mail: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

CIF: P0819700F

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona