Logotip
hiverncasiprimavera
Portada > Ajuntament > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions

Tràmits i gestions

Categoria:
 1. Instància - Model general de sol·licitud
  Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre Ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi …
 2. Activitats - Canvi de titularitat
  Tràmit que cal efectuar quan l'activitat comercial canviï de titular.
 3. Activitats - Comunicació prèvia d'activitat econòmiques de baix risc
 4. Activitats - Comunicació prèvia d'activitats Annex III
  És un procediment administratiu a través del qual les persones o empreses titulars d’una activitat, comuniquen l’inici a l’Ajuntament  i acredita el compliment de la normativa ambiental que li és …
 5. Activitats - Comunicació prèvia d'espectacles públics i activitats recreatives
  És el tràmit administratiu a través del qual les persones o empreses titulars d’un establiment on s’exerceixen espectacles o activitats recreatives i les persones o empreses organitzadores d’…
 6. Activitats - Declaració responsable d'Activitats (Habitatge d'ús turístic)
 7. Activitats - Declaració responsable d'obertura (Activitats innòcues)
  És un procediment administratiu a través del qual les persones o empreses titulars d’una activitat en comuniquen l’inici a l’ajuntament. La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres …
 8. Activitats - Informe de compatibilitat urbanística
  És un informe en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat o no compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic municipal i amb el planejament urbanístic …
 9. Activitats - Llicència ambiental
  És el procediment administratiu al qual es subjecten les sol·licituds de llicència ambiental per a exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, d’acord ambla Llei20/2009, de …
 10. Activitats - Llicència d'espectacles públics i activitats recreatives
  És el tràmit administratiu a través del què es resolen les sol·licituds de llicència municipal per a l’exercici d’un o diversos espectacles públics o activitats recreatives en establiments oberts al …
 11. Animals domèstics - Adopció d'animals abandonats
  Les persones que estiguin considerant tenir un gos o un gat, poden sol·licitar l’adopció d’un animal abandonat. Són animals que esperen ser adoptats per uns amos responsables i que els hi donin l’…
 12. Animals domèstics - Inscripció al cens municipal
  En què consisteix? Els propietaris o posseïdors de gossos i gats estan obligats a inscriure els animals en el Cens municipal d'animals de companyia en el termini màxim d'un mes des de la seva …
 13. Animals domèstics - Sol·licitud de llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
  Els propietaris o posseïdors de gossos i gats estan obligats a inscriure els animals en el Cens municipal d'animals de companyia en el termini màxim d'un mes des de la seva adquisició o naixement de …
 14. Arxiu Municipal - Sol·licitud de consulta de documentació de l'Arxiu Municipal
  Instància que us permet presentar una sol·licitud al vostre Ajuntament per a la consulta de documentació de l'Arxiu Municipal de Sant Antoni de Vilamajor. L'accés a la documentació que s'ha sol·…
 15. Autorització i/o comunicat de crema
  D’acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i l’Ordre MAB/62/2003, de 13 de …
 16. Certificat de béns - Sol·licitud
   És la petició del document que certifica tots els béns propietat d'un subjecte passiu i que són objecte de tributació municipal. 
 17. Cessió de local o material municipal - Sol·licitud
  L’Ajuntament cedeix, a les entitats del poble que constin al registre d’entitats de l’Ajuntament, les instal·lacions municipals (Patronat, La Sala, Casal Sociocultural Escoles Velles, Pavelló d’…
 18. Cita amb un càrrec electe o tècnic/a municipal
  Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal.
 19. Multes per infracció de circulació - Imprès per presentar al·legacions
  Presentació d'al·legacions quan s'està en desacord amb la denúncia imposada   
 20. Padró d'habitants - Alta
  Aquest procediment té per objecte donar d'Alta en el padró d'habitants els nous residents en el municipi. També s'hi inclou el canvi de domicili de residència de persones ja inscrites en el padró d'…
 21. Padró d'Habitants - Sol.licitud de certificat o volant del padró municipal d'habitants
  Volant Individual, Volant col·lectiu, Certificat individual, Certificat col·lectiu, Certificat Històric de l’Habitant, Certificat Històric del Domicili. Els certificats acrediten, i els volants …
 22. Queixes, suggeriments i propostes
  El ciutadà pot fer arribar al seu ajuntament queixes, suggeriments, consultes, etc. referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, veïns...
 23. Registre Civil - Inscripció d'un nounat
    És el tràmit necessari per a la inscripció dels nounats al Registre Civil.
 24. Registre Civil - Sol·licitud de certificat literal de naixement, matrimoni o defunció
  És la sol·licitud del document que certifica la inscripció de naixement, matrimoni o defunció ocorregut al municipi.
 25. Registre Civil - Tramitació d'expedient previ al matrimoni civil
    És l'expedient necessari per a la celebració d'un matrimoni civil.  Per iniciar l'expedient, un dels dos cònjuges, com a mínim, ha d'estar empadronat al municipi. Han de comparèixer els dos …
 26. Residus - Bonificació de la taxa d'escombraries
  Recordeu que la bonificació per ús de la deixalleria és automàtica. Només cal fer sol·licitud de bonificació per l’autocompostatge dels residus orgànics, entre l’1 i el 31 de gener del 2018.
 27. Serveis socials - Reconeixement de la situació de dependència
   La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia fí…
 28. Serveis socials - Reconeixement del grau de discapacitat
  Les persones amb discapacitat han de sol·licitar una valoració de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials que els reconegui el grau de disminució que els correspon segons les taules de …
 29. Serveis socials - Sol·licitud d'ajut econòmic per naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar
  L'objecte d'aquestes prestacions és donar suport econòmic a les famílies en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d'un o més infants, per raó de l’atenció que aquestes hi …
 30. Serveis socials - Sol·licitud de prestació
  Instància genèrica de prestacions, tant económiques com materials, que atenen les necessitats socials aprovades pel Reglament Municipal de Sant Antoni de Vilamajor de prestacions de caràcter social.
Pàgina 1 de 2 Següent
Darrera actualització d’aquest contingut: 28/01/2019 a les 17:35h
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Plaça Montseny, 5. 08459 Sant Antoni de Vilamajor

Telèfon: 938 452 400 - Fax: 938 452 051

E-mail: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

CIF: P0819700F

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona