Projectes municipals en execució

  • Projecte: Remodelació de la Plaça Montseny i el seu entorn

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 13 de gener de 2022, i ratificat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del 3 de febrer de 2022, s'ha aprovat definitivament el projecte “Remodelació de la Plaça Montseny i el seu entorn”, redactat per les arquitectes Sílvia Pujalte Toledo i Maria Elena Climent Valiente, amb un pressupost d’execució de 496.312,16 € (IVA inclòs).

L’objecte de l’obra és la remodelació de la Plaça del Montseny, així com de l’espai a l’altra banda de la carretera (Av. Catalunya), entre aquesta i l’aparcament públic de Can Perpunter, el carrer Alfou, entre Mossèn Cinto Verdaguer i la plaça Montseny, i el carrer Santiago Rusiñol, entre el carrer Alfou i l’avinguda Catalunya.

Podeu consultar el projecte executiu esmentat accedint als documents adjunts. 

  • Projecte: Reforma d'edifici plurifamiliar de sis habitatges del carrer Francesc Casas i Amigó, 3

Per Decret núm. 17 dictat per aquesta Alcaldia en data 20 de gener de 2022, i ratificat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del 3 de febrer de 2022, s'ha aprovat definitivament el projecte "Reforma d'edifici plurifamiliar de sis habitatge del carrer Francesc Casas i Amigó, 3", redactat per l'arquitecte municipal, Sr. Manel Solà Noguera, amb un pressupost d'execució de 133.729,01 € (IVA inclòs).

L'objecte de l'obra és l'adequació dels habitatges a les condicions d’habitabilitat mínimes exigides per la normativa sectorial d’habitatge i poder destinar-los a lloguer social o allotjament de persones en especials circumstàncies de protecció sota la gestió de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

Podeu consultar el projecte esmentat accedint als documents adjunts.

Darrera actualització: 02.12.2022 | 14:08
Darrera actualització: 02.12.2022 | 14:08