Projectes municipals en execució

  • Projecte: Remodelació de la Plaça Montseny i el seu entorn

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 13 de gener de 2022, i ratificat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del 3 de febrer de 2022, s'ha aprovat definitivament el projecte “Remodelació de la Plaça Montseny i el seu entorn”, redactat per les arquitectes Sílvia Pujalte Toledo i Maria Elena Climent Valiente, amb un pressupost d’execució de 410.175,34 €, més 86.136,82 € d’IVA, en total 496.312,16 €.

L’objecte de l’obra és la remodelació de la Plaça del Montseny, així com de l’espai a l’altra banda de la carretera (Av. Catalunya), entre aquesta i l’aparcament públic de Can Perpunter, el carrer Alfou, entre Mossèn Cinto Verdaguer i la plaça Montseny, i el carrer Santiago Rusiñol, entre el carrer Alfou i l’avinguda Catalunya.

L' Anunci relatiu a l'aprovació definitiva de l'esmentat projecte està publicat al tauler d'anuncis i publicat al BOPB el 17/2/2022.

Podeu consultar el projecte executiu esmentat accedint al document adjunt. 

  • Projecte: Reforma d'edifici plurifamiliar de sis habitatges del carrer Francesc Casas i Amigó, 3

Per acord del Decret d'Alcaldia núm. 17 dictat en data 20 de gener de 2022, i ratificat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del 3 de febrer de 2022, s'ha aprovat definitivament el projecte "Reforma d'edifici plurifamiliar de sis habitatge del carrer Francesc Casas i Amigó, 3", redactat per l'arquitecte municipal, Sr. Manel Solà Noguera, amb un pressupost d'execució de 110.519,84 €, més 23.209,17 € d'IVA, en total 133.729,01 €.

L'objecte de l'obra és l'adequació dels habitatges a les condicions d’habitabilitat mínimes exigides per la normativa sectorial d’habitatge i poder destinar-los a lloguer social o allotjament de persones en especials circumstàncies de protecció sota la gestió de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

L' Anunci relatiu a l'aprovació defintiva de l'esmentat projecte està publicar al tauler d'anuncis i  publicat al BOPB el 17/2/2022.

Podeu consultar el projecte esmentat accedint al document adjunt.

Darrera actualització: 28.03.2022 | 11:21
Darrera actualització: 28.03.2022 | 11:21