Projectes municipals en execució

  • Projecte: Construcció d'una font lúdica al parc de Can Sauleda

Per Decret núm. 254 dictat per aquesta Alcaldia en data 26 de juliol de 2022, s'ha aprovat definitivament el projecte executiu per a la construcció d’una font lúdica al parc de Can Sauleda, redactat per la Sra. Marta Rodríguez Jiménez, enginyera tècnica municipal, amb un pressupost d’execució de 139.999,34 € (IVA inclòs).

L'  Anunci  relatiu a l'aprovació definitiva de l'esmentat projecte està publicat al tauler d'anuncis 26 de juliol de 2022.

Podeu consultar el projecte esmentat accedint al document adjunt.

  • Projecte: Construcció d'uns lavabos al parc de Can Sauleda

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 14 de juliol de 2022, s'ha aprovat definitivament el projecte bàsic i executiu per a la construcció d'un lavabos al parc de Can Sauleda, redactat per l'arquitecte municipal Manel Solà Noguera,  amb un pressupost total de l'actuació de 36.366,96 € (IVA 21% inclòs).

L'objecte de l’obra és resoldre la manca d’un equipament de lavabos públics adequats per atendre les necessitats de les persones veïnes i visitants del parc de Can Sauleda i també adaptats a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda i per donar compliment a la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

Podeu consultar el projecte tècnic accedint als documents adjunts.

  • Projecte: Reforma i ampliació de l'edifici cuina-menjador de l'escola Joan Casas

Per Decret de l'Alcaldia núm. 169 de data 24 de maig de 2022, s'ha aprovat definitivament el projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació de l'edifici cuina-menjador de l'escola Joan Casas, redactat per l'arquitecte municipal Manel Solà Noguera,  amb un pressupost total de 274.133,64 € (IVA 21% inclòs).

L'objecte de l'obra és la reforma i ampliació de l’actual edifici de menjador de l’escola Joan Casas, en planta baixa, situada al carrer Ramon Berenguer IV, núm. 21, actualment de 223,57 m², amb la instal·lació d’una cuina i una petita ampliació de superfície del menjador, en la mateixa planta, de 78,18 m², que dona un total de superfície construïda de 301,75 m².

Podeu consultar el projecte bàsic i executiu definitiu accedint als arxius adjunts.

NOTA: Només pròpiament s’està realitzant la reforma de la cuina menjador, i pel que fa a l’ampliació de l’edifici, no s’executarà, de moment, per causes manifestades per l’empresa contractista adjudicatària, atès que aquesta no ha aconseguit contractar una empresa estructuralista.

  • Projecte: Remodelació de la Plaça Montseny i el seu entorn

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 13 de gener de 2022, i ratificat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del 3 de febrer de 2022, s'ha aprovat definitivament el projecte “Remodelació de la Plaça Montseny i el seu entorn”, redactat per les arquitectes Sílvia Pujalte Toledo i Maria Elena Climent Valiente, amb un pressupost d’execució de 496.312,16 € (IVA inclòs).

L’objecte de l’obra és la remodelació de la Plaça del Montseny, així com de l’espai a l’altra banda de la carretera (Av. Catalunya), entre aquesta i l’aparcament públic de Can Perpunter, el carrer Alfou, entre Mossèn Cinto Verdaguer i la plaça Montseny, i el carrer Santiago Rusiñol, entre el carrer Alfou i l’avinguda Catalunya.

Podeu consultar el projecte executiu esmentat accedint als documents adjunts. 

  • Projecte: Reforma d'edifici plurifamiliar de sis habitatges del carrer Francesc Casas i Amigó, 3

Per Decret núm. 17 dictat per aquesta Alcaldia en data 20 de gener de 2022, i ratificat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del 3 de febrer de 2022, s'ha aprovat definitivament el projecte "Reforma d'edifici plurifamiliar de sis habitatge del carrer Francesc Casas i Amigó, 3", redactat per l'arquitecte municipal, Sr. Manel Solà Noguera, amb un pressupost d'execució de 133.729,01 € (IVA inclòs).

L'objecte de l'obra és l'adequació dels habitatges a les condicions d’habitabilitat mínimes exigides per la normativa sectorial d’habitatge i poder destinar-los a lloguer social o allotjament de persones en especials circumstàncies de protecció sota la gestió de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

Podeu consultar el projecte esmentat accedint als documents adjunts.

Darrera actualització: 15.09.2022 | 18:07
Darrera actualització: 15.09.2022 | 18:07