Projectes municipals en tràmit d'informació pública

  • Projecte refós d'urbanització de Les Pungoles

Per Decret de l'Alcaldia núm. 417 de data 24 de novembre de 2022, s'ha aprovat inicialment el projecte refós d'urbanització de Les Pungoles, redactat per Piñol Sanjaume, SL , amb un pressupost total de 3.099.196,92 €, més 650.831,92 € (21% d'IVA), que fan un total de 3.750.028,27 €.

S'ha obert un tràmit d'informació pública d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), per a la consulta del projecte i poder formular-hi al·legacions.

Podeu consultar el  projecte   esmentat accedint al document adjunt.

  • Projecte: Pacificació del camí d'Alfou

Per Decret de l'Alcaldia núm. 320 de data 15 de setembre de 2022, s'ha aprovat inicialment el projecte executiu per a la pacificació del camí d'Alfou de Sant Antoni de Vilamajor, redactat per VAIC Mobility, SL industrial, amb un pressupost total de 300.046,25 € (IVA 21% inclòs).

S'ha obert un tràmit d'informació pública de trenta dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), per a la consulta de l'expedient i poder formular-hi al·legacions.

L'  Anunci  relatiu a l'aprovació inicial de l'esmentat projecte està publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 21/09/2022 i al tauler d'anuncis del web municipal 23/09/2022.

Podeu consultar el  projecte   esmentat accedint al document adjunt.

 

Darrera actualització: 02.12.2022 | 13:54
Darrera actualització: 02.12.2022 | 13:54