Projectes municipals en tràmit d'informació pública

  • Projecte: Pacificació del camí d'Alfou

Per Decret de l'Alcaldia núm. 320 de data 15 de setembre de 2022, s'ha aprovat inicialment el projecte executiu per a la pacificació del camí d'Alfou de Sant Antoni de Vilamajor, redactat per VAIC Mobility, SL industrial, amb un pressupost total de 300.046,25 € (IVA 21% inclòs).

S'ha obert un tràmit d'informació pública de trenta dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), per a la consulta de l'expedient i poder formular-hi al·legacions.

L'  Anunci  relatiu a l'aprovació inicial de l'esmentat projecte està publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 21/09/2022 i al tauler d'anuncis del web municipal 23/09/2022.

Podeu consultar el  projecte   esmentat accedint al document adjunt.

 

Darrera actualització: 23.09.2022 | 09:09
Darrera actualització: 23.09.2022 | 09:09