Govern obert i Transparència

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal de Transparència de l'Ajuntament s'estructura en els quatre grans àmbits següents:

En general podreu trobar informació oficial relativa, entre altres informacions, als temes següents:

 • Informació Urbanística i Ambiental
 • Ordenançes i Reglaments
 • Ordenançes Fiscals
 • Calendari Fiscal
 • Relació del llocs de treball
 • Actes de les sessions del Ple de l'Ajuntament
 • Relació de Mocions presentades al Ple de l'Ajuntament
 • Acords de la Junta de Govern Local
 • Eleccions
 • Pressupost Municipal
 • Liquidació del pressupost
 • Compliments dels objectius d'estabilitat pressupostària
 • Execució pressupostària trimestral
 • Convenis de col·laboració
 • Subvencions atorgades
 • Aportacions de l'Ajuntament
 • Resolucions i Decrets
 • Projectes normatius en curs
 • Participació ciutadana

Accés al Portal de transparència de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

Darrera actualització: 10.09.2021 | 17:29
Darrera actualització: 10.09.2021 | 17:29