Govern Obert i Transparència

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal de transparència de l'Ajuntament s'estructura en 4 grans àmbits, que són els següents: 

 • Informació institucional 

           Organització política, personal, entitats i altres organismes. 

 • ​​​Informació sobre la gestió econòmica de l'ajuntament 

            Pressupostos, gestió tributaria i econòmica, patrimoni, subvencions.

 • ​Acció de govern i normativa 

           Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies. 

 • Contractes, convenis i subvencions

            Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració. 

En general podreu trobar informació oficial relativa, entre altres informacions, als temes següents: 

 • Informació Urbanística i Ambiental
 • Ordenançes i Reglaments
 • Ordenançes Fiscals
 • Calendari Fiscal
 • Relació del llocs de treball
 • Actes de les sessions del Ple de l'Ajuntament
 • Relació de Mocions presentades al Ple de l'Ajuntament
 • Acords de la Junta de Govern Local
 • Eleccions
 • Pressupost Municipal
 • Liquidació del pressupost
 • Compliments dels objectius d'estabilitat pressupostària
 • Execució pressupostària trimestral
 • Convenis de col·laboració
 • Subvencions atorgades
 • Aportacions de l'Ajuntament
 • Resolucions i Decrets
 • Projectes normatius en curs
 • Participació Ciutadana

Darrera actualització: 25.02.2021 | 17:59
Darrera actualització: 25.02.2021 | 17:59