Pla local de Salut

Els Plans Locals de Salut representen un esforç liderat des de l’Ajuntament per definir, planificar, ordenar i coordinar totes les actuacions que es fan al municipi en matèria de salut pública i comunitària1 (prevenció, promoció i protecció) en l’àmbit d’un municipi.

Requereixen un compromís i lideratge en l’àmbit polític, així com la implicació dels principals actors professionals i socials del territori.

Les passes més importants per dur a terme un pla local de salut en l’àmbit municipal són elaborar participativament una diagnosi sobre la situació de salut i benestar del municipi, un pla d’acció a partir dels problemes i necessitats prioritzades, i garantir l’aprovació política del pla per a la seva implementació i avaluació el mandat 2019 – 2023.

Representen una oportunitat per imaginar com els nostres municipis poden esdevenir llocs amb més salut i benestar per a la seva població.

La salut pública es defineix com el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la societat mitjançant la mobilització de recursos humans i materials per a protegir i promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública.
La salut pública també s’ha d’entendre com la salut de la població, i depèn, en gran part, de factors estructurals i ambientals, com ara l’educació o la seguretat, però també de factors lligats als estils de vida, com el consum de tabac, l’activitat física o l’alimentació. De fet, l’augment de l’esperança de vida que s’ha produït en el darrer segle a Catalunya s’atribueix en bona part a la millora de les condicions d’higiene, alimentació, habitatge i treball, tot i que els progressos en el vessant assistencial també hi han contribuït decisivament.

Podeu consultar el Pla local de Salut 2021-2023 aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 30 de setembrede 2021 als documents adjunts.

 

 

Darrera actualització: 27.10.2021 | 12:48
Darrera actualització: 27.10.2021 | 12:48