Declaració Institucional i Pla de Mesures Antifrau

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, reunit en sessió extraordinària el passat 5 de maig de 2022, va aprovar per unanimitat de tots els Grups Polítics Municipals, la Declaració Institucional per la lluita contra el frau i constitució de la Comissió d'Ètica i Bon Govern i la Comissió Antifrau relatiu al "Pla de Mesures Antifrau".

El present Pla de Mesures Antifrau té com a objectiu establir els principis i les normes que seran d'aplicació i observança en matèria antifrau, anticorrupció i a fi d'evitar els conflictes d'interessos en relació amb els fons provinents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR).

Per això es promourà una cultura que exerceixi un efecte dissuasiu per a qualsevol tipus d'activitat fraudulenta, fent possible la seva prevenció i la detecció, i desenvolupant uns procediments que facilitin la recerca del frau i dels delictes relacionats amb aquest, que permetin garantir que tals casos s'aborden de forma adequada i al moment precís.

Aquest pla tindrà una durada indefinida, però es revisarà periòdicament a fi de dur a terme una millora permanent dels estàndards ètics de la institució i organització municipal, particularment pel que fa a la gestió i execució de fons europeus dels quals aquesta entitat local sigui entitat executora o beneficiària de recursos financers destinats a determinades actuacions.

El pla s'estructura entorn dels quatre elements clau del denominat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució i serà d'aplicació a tots els òrgans i a tot el personal que intervinguin en la gestió de fons provinents del MMR.

El Pla de mesures Antifrau contempla també el procediment a seguir per al tractament dels possibles conflictes d'interès, tenint en compte que, si bé l'existència d'un possible conflicte d'interès no determina necessàriament l'existència de frau, no resoldre aquest conflicte d'interès a temps sí que podria portar a una situació de frau. Un conflicte d'interès no resolt constituiria, doncs, un indicador d'un possible frau. Així, la primera de les fases en què es pot evidenciar la possible concurrència de frau, és la situació de conflicte d'interessos no resolt, és a dir, quan les persones afectades no s'han abstingut degudament o no han estat recusats, en cas que concorreguessin situacions de conflicte d'interessos o se n'hagués tingut coneixement, respectivament.

Darrera actualització: 02.03.2023 | 17:21
Darrera actualització: 02.03.2023 | 17:21