Fases del pla

Quines són les fases del pla?

El pla contempla 3 grans fases per a la seva elaboració.

1. En primer terme caldrà considerar la situació actual i imaginar els escenaris futurs desitjables responent a les preguntes:

  • Com t'imagines un municipi més saludable i amb més benestar per a la seva població?
  • I quines accions o iniciatives són necessàries?

2. En una segona fase caldrà concretar les propostes en una pla de treball assolible i realista que convidi a la participació al major nombre d'actors locals per a la seva realització.

3. Finalment, el pla s'aprovarà i serà el moment de participar en les diferents iniciatives i fer-ne el seguiment del seu desenvolupament.

Darrera actualització: 02.11.2020 | 11:18
Darrera actualització: 02.11.2020 | 11:18