Ordenança fiscal núm.9

Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions

Darrera actualització: 07.05.2019 | 11:47