Ordenança fiscal núm.23

Taxa per a la utilització privativa d'equipaments esportius i culturals

Darrera actualització: 07.05.2019 | 12:03