Ordenança fiscal núm.16

Taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Darrera actualització: 07.05.2019 | 11:55