Ordenança fiscal núm.15

Taxa per a l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministranments d'interès general

Darrera actualització: 07.05.2019 | 11:54