Ordenança fiscal núm.14

Taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Darrera actualització: 07.05.2019 | 11:53